Направих една крачка и всичко около мене сякаш изчезна. Живият плет, оградата, тревата, малките камъчета, които красяха крайщата на двора ни. Нищо не остана. Само мрак. И веселата детска песничка.
„Какво става?”
Въпрос, който си оставаше без отговор. Нямаше кой да ми отговори. Клоунът беше изчезнал също. Сега вече дойде моментът да се страхувам. Като ураган чувството ме обзе. Вдигна ме високо и ме понесе безмислостно без да пита. Очите ми се напълниха със сълзи. Какво всъщност ставаше? Къде изчезна всичко?
Сякаш в отговор живият плет отново се появи пред мен. Само с едно премигване и нещата отново се върнаха на мястото си. Останах още по-озадачен. Не можех да се реша какво да правя. Това сега случваше ли се? Огледах се и всичко си беше по местата. Точно както го помня. Само клоунът липсваше. Изпитах силното желание да прегърна родителите си. Да усетя силните им ръце около себе си. Затичах се.
-Мамо? – гласът ми проехтя странно сред малкия заден двор на къщата.
Отговор обаче не получих. Вече почти бях стигнал до вратата на верандата. Протегнах ръка, за да я отворя и в този момент тя се отблъсна рязко и с трясък като едва не ме бутна на земята. Баща ми, близо два метра висок, с огромни, поне в моите очи, ръце, се показа на прага. Очите му сякаш горяха. Дланите му бяха свити в юмруци и устните му едва се помръдваха, стиснати здраво.
-Ела ми тук, малък нещастнико!
Погледнах го стреснато и още по-уплашено. Изведнъж чувстото да го прегърна се изпари. Усещах нещо различно. Не знам какво бях направил, за да заслужа гнева му, но никога не го бях виждал такъв. Ако до този момент имах някаква изградена във въображението си представа за образа на Сатаната, то той беше изместен от начинът, по който собствения ми баща изглеждаше в този момент.
Майка ми също се показа на врата и нейният вид ме накара да изкрещя. Лицето и беше неестествено изкривено от огромното количество злоба, с което се беше изпълнило. Челото й се беше сбръчкало от десетки малки и големи бръчки, а очите й бяха присвити до състояние на тънка линийка.
-Намери ли малкия мизерник? – обърна се тя към баща ми, но в следващия момент ме забеляза и мълниеносно, като змия, която атакува жертвата си, тя изтреля ръката си към мен. Сграбчи ме за ризата и ме замъкна към вътрешността на къщата.

Предишни части:
1: Awakening
2: Please, Welcome The Clown
3: Invitation Accepted
4: Through The Looking Glass
5: Into the Abyss