Tag: hunger

Hunger (Selection)

-Какво искаш от мене? – изкрещях изведнъж аз към бледия мъж. Той бавно завъртя глава към мене и направи знак на куклите да спрат. Те се подчиниха на мига и застинаха по местата си. Сега вече напълно приличаха на група играчки, но просто бяха в по-големи размери – истински размери. -Ти ще бъдеш моето най-перфектно…


Hunger (Dolls)

За около десетина минути цялата стена се превърна в пясък и сякаш беше попита от почвата по пода като вода. Малките детски тела запристъпваха плахо точно като в някой зомби филм, с малката разлика, че лицата им сякаш бяха перфектни. Не виждах нито една драскотина по тях, нито едно нараняване или синина. Приличаха повече на…


Hunger (Child of Mine)

Всичко беше само един лош гаден сън. Знам, че съм сънувал тези неща, но всичко свърши с онзи непрогледен мрак и веселата детска песничка. Сънят беше свършил, но аз не се намирах в прекрасното си удобно легло с отвити крака и сълзи на очи от зловещия кошмар. Опитах се да раздвижа ръце, но без особен…


Hunger (Happy Thoughts)

-Едно, две, три! Детският глас бавно пееше своята песен. В него нямаше емоция. Звучеше студено, жестоко. -Мислите си ти остави. Мъжът бавно се изправи от леглото и се приближи до огледалото. Погледна отражението си и рязко отвърна глава. Това, което виждаше там, го отвращаваше. Понякога му се искаше да вземе един от големите ножове, с…


Hunger (Twisted Reality Part 2)

Разплаках се, докато правех опити да поддържам бързото темпо, с което майка ми ме дърпаше в неизвестна посока. В противен случай рискувах да се влача по земята като ненужен парцал, който скоро ще бъде изхвърлен. -Млъкни, малък сополанко! – изкрещя ми тя и сякаш присви още повече очите си. Но аз не можех. Не бях…


Hunger (Twisted Reality Part 1)

Направих една крачка и всичко около мене сякаш изчезна. Живият плет, оградата, тревата, малките камъчета, които красяха крайщата на двора ни. Нищо не остана. Само мрак. И веселата детска песничка. „Какво става?” Въпрос, който си оставаше без отговор. Нямаше кой да ми отговори. Клоунът беше изчезнал също. Сега вече дойде моментът да се страхувам. Като…


Hunger (Into the Abyss)

Вървях бавно след него. Следвах сляпо един напълно непознат. Но нима това имаше някакво значение? Бях обхванат от някакво странно чувство. Не мога да определя какво точно. Чувствах се невероятно. Имах рожден ден! И тогава чух първите звуци, звуци на радост, звуци на изключително веселие. Не можеш да ги оприлича на нищо по-добро. Сякаш десетки…


Hunger (Through The Looking Glass)

-Погледни ме! Гласът му звучеше яростно. Сякаш трепереше, но не защото го беше страх, а защото беше ужасно разгневен. Гняв се процеждаше от порите по тялото му и излъчваше аромат на смърт. Ръцете му трепереха и едва придържаха малкото огледалце. То беше подарък от майка му, която му го прати по пощата от Китай, три…


Hunger (Invitation Accepted)

Логика няма. Би било грешно ако човек се опита да потърси логично обяснение на случилото се онази вечер. Би било грешно ако нормален, разумен човек дори направи опит да повярва на случилото се онази вечер. Но истината си е истина. Няма значение колко фантастично и измислено може да звучи. „Ела с мене. Ще ти покажа…


Hunger (Please, Welcome the Clown)

Торта! Много подаръци! Викове навсякъде! Помня, че всичко беше организирано и изпълнено съвършено от родителите ми. Бях в екстаз. Не помня друг рожден ден да е бил толкова перфектен. Приятелите ми крещяха и играеха наоколо из двора на малката ни къща. Аз развълнувано отварях подарък след подарък и извиквах от удоволствие при поредната играчка, която…