От доста време не съм писал. Много неща се случиха, като най-основното е, че отново съм в Пловдив. Поради ред неприятни причини, които, да не повярва човек, не са свързани с работата, се наложи да се върна. Можех и да не го правя, разбира се, но… Но това не е важно. С този пост исках…