Има неща, които човек просто знае, че ще се случат. Независимо от обстоятелствата, независимо от времето и хората… Те просто ще се случат.
Има неща, които човек просто знае, че никога няма да се случат. Отново без оглед на обстоятелствата, без значение хората и времето. Те просто никога няма да се случат.
Дали е шесто чувство или просто твърдоглава убеденост (инат?), няма особено значение. Това, което трябва да се случи, ще се случи и това, което никога не е писано да стане, ами то няма да стане. И тук не става дума за късмет, съдба и други подобни “явления”, които човешката психика обича да намесва, за да може да си намери някакво оправдание или причина за последствията.
Понякога няма какво да бъде направено по даден въпрос. И това отново не значи отказване или предаване… или пък оставяне на течението. Изрази има много за почти всеки случай. Искате ли извинение, ще си намерите.
Бла, глупости…