Dissidia_CoverКакто в много игри от подобен тип, и тук съществуват предмети, които използвани в комбинация с други предмети, дават най-разнообразни бонуси.
В Dissidia комплектите са от три или от четири предмета. Достатъчно е да ползвате един от тях (без значение кой) на всеки слот (ако са нужни три предмета, а не четири, слотовете също нямат значение), за да получите съответните бонуси.
Имате 11 комплекта от по три предмета и 7 от по четири. В описанието на всеки предмет по принцип си пише към кой комплект спада и колко части са нужни, за да активирате свойствата му. Така че в това отношение не би трябвало да имате проблем.
Все пак съм се опитал да дам максимално подробно описание на всеки един комплект, като то включва както всички възможни предмети (или поне тези, които съм срещнал или за които съм прочел), така и техните показатели и необходими съставки за набавяне от магазина. Предметите, на които им липсват подробни описания, са записани в курсив и това означава, че още не съм ги намерил и отключил. Когато това стане, ще добавя информацията. В момента, в който започвам този гайд, съм на 81% от предметите в магазина, затова е много вероятно дори да открия още предмети към колекции в последствие. Както казах, ще се старая да обновявам информацията колкото е възможно по-често и бързо при наличие на нови открития.
Накратко описание на отделни параметри:
Тип – тип на предмета. За оръжията примерно може да бъде меч (sword), велик меч (greatsword), брадва (axe) и прочие.
Нужно ниво – това е минималното ниво, което е нужно на героя, за да може да използва дадената екипировка.
Може да бъде носено от – това са героите по подразбиране, които могат да използват този предмет. Имайте предвид, че в по-напреднал стадий на играта, ще можете да закупите от магазина умения, които да ви позоляват да използвате почти всеки един тип екипировка (стига да притежавате съответните аксесоари за размяна). Цифрите оказват персонажа от съответната Final Fantasy игра, а буквата дали са на станата на Космос (К) или Хаос (Х).
За пример: 1К е Warrior of Light, a 3Х Cloud of Darkness.
Показатели – какво добавя или отнема даден предмет от показателите на героя
Специални бонуси – ако има някакви специални бонуси даден предмет, като магическа защита или защита от оръжия, те ще бъдат описани тук.
За размяна – нужните аксесоари и предмети, които ви трябват, за да закупите този предмет от магазина.

II. Glorious Gold (3/3)
(Ефект: 50% повече пари след битка)

1. Weapons

i. Gold Sword
Тип: Sword
Нужно ниво: 36+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 3K, 4K, 5K, 7K, 8K, 10K, 2X, 12X
Показатели:
 Attack+27
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Saber x1
 Gold x1

ii. Gold Sword+
Тип: Sword
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 3K, 4K, 5K, 7K, 8K, 10K, 2X, 12X
Показатели:
 Attack+27
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Gold Sword x1
 White Stone x1
 Transmogridust x3

iii. Golden Staff
Тип: Staff
Нужно ниво: 36+
Може да бъде носено от: 2К, 3K, 5K, 6K, 11K, 2X, 3X, 5X, 6X, 8X, 9X
Показатели:
 Attack+26
 Bravery+22
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Oak Staff x1
 Gold x1

iv. Golden Staff+
Тип: Staff
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 2К, 3K, 5K, 6K, 11K, 2X, 3X, 5X, 6X, 8X, 9X
Показатели:
 Attack+26
 Bravery+22
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Golden Staff x1
 Splinter x1
 Transmogridust x3

2. Hand Armor

i. Golden Shield
Тип: Shield
Нужно ниво: 36+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 4K, 5K, 7K, 8K, 10X, 1X, 4X, 5X, 8X, 10X, 12X
Показатели:
 Defense+27
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Knight’s Shield x1
 Gold x2

ii. Golden Shield+
Тип: Shield
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 4K, 5K, 7K, 8K, 10X, 1X, 4X, 5X, 8X, 10X, 12X
Показатели:
 Defense+27
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Golden Shield x1
 Yensa Scales x1
 Transmogridust x3

iii. Gold Bangle
Тип: Bangle
Нужно ниво: 36+
Може да бъде носено от: 2К, 3K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 2X, 3X, 6X, 8X, 9X, 10X
Показатели:
 Health Points+150
 Defense+26
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Silver Bangles x1
 Gold x1

iv. Gold Bangle+
Тип: Bangle
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 2К, 3K, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 2X, 3X, 6X, 8X, 9X, 10X
Показатели:
 Health Points+150
 Defense+26
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Gold Bangle x1
 Emerald x1
 Transmogridust x3

v. Gold Armlet
Тип: Gauntlet
Нужно ниво: 36+
Може да бъде носено от: 1К, 3K, 4K, 5K, 9K, 1X, 4X, 5X, 7X, 12X
Показатели:
 Bravery+22
 Defense+26
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Gauntlest x1
 Gold x1

vi. Gold Armlet+
Тип: Gauntlet
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1К, 3K, 4K, 5K, 9K, 1X, 4X, 5X, 7X, 12X
Показатели:
 Bravery+22
 Defense+26
За размяна:
 Цена: 10750 GIL
 Gold Armlet x1
 Charger Barding x1
 Transmogridust x3

3. Head Armor

i. Gold Hairpin
Тип: Hairpin
Нужно ниво: 43+
Може да бъде носено от: 3K, 5K, 6K, 9K, 11K, 2X, 3X, 6X, 8X, 9X
Показатели:
 Bravery+193
 Health Points-167
За размяна:
 Цена: 6550 GIL
 Hairpin x1
 Gold x1

ii. Gold Hairpin+
Тип: Hairpin
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 3K, 5K, 6K, 9K, 11K, 2X, 3X, 6X, 8X, 9X
Показатели:
 Bravery+170
 Health Points-150
За размяна:
 Цена: 5380 GIL
 Gold Hairpin x1
 Emerald x1
 Transmogridust x3

iii. Golden Helm
Тип: Helm
Нужно ниво: 36+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 4K, 5K, 7K, 8K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Bravery+104
 Defense+1
За размяна:
 Цена: 5650 GIL
 Knight Helm x1
 Gold x1

iv. Golden Helm+
Тип: Helm
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 4K, 5K, 7K, 8K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Bravery+104
 Defense+1
За размяна:
 Цена: 5650 GIL
 Golden Helm x1
 White Stone x1
 Transmogridust x3

4. Body Armor

i. Golden Vest
Тип: Light Armor
Нужно ниво: 36+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 7K, 8K, 9K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 9X, 12X
Показатели:
 Health Points+1207
За размяна:
 Цена: 8060 GIL
 Chainmain x1
 Gold x2

ii. Golden Vest+
Тип: Light Armor
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 7K, 8K, 9K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 9X, 12X
Показатели:
 Health Points+1207
За размяна:
 Цена: 8060 GIL
 Golden Vest x1
 Yensa Scales x1
 Transmogridust x3

iii. Golden Armor
Тип: Heavy Armor
Нужно ниво: 37+
Може да бъде носено от: 1K, 4K, 5K, 9K, 1X, 4X, 5X, 7X, 12X
Показатели:
 Health Points+1337
За размяна:
 Цена: 8510 GIL
 Knight’s Armor x1
 Gold x2

iv. Golden Armor+
Тип: Heavy Armor
Нужно ниво: 23+
Може да бъде носено от: 1K, 4K, 5K, 9K, 1X, 4X, 5X, 7X, 12X
Показатели:
 Health Points+1337
За размяна:
 Цена: 8510 GIL
 Golden Armor x1
 Beast Bone x1
 Transmogridust x3