Simple XML Result

   Пуснато от:    в developИдеята беше да се зарежда само един единствен резултат от xml файла – последният. Нищо друго под него не ме интересува. Оказа се, че имало къде къде по-лесен резултат от xml парсера, който си играх да пиша преди година 🙂

<?php
$xml = simplexml_load_file(‘file.xml’);

echo “<b>”;
print($xml->track[0]->name[0]);
echo “</b> by <i>”;
print($xml->track[0]->artist[0]);
echo “</i>”;
?>

Чисто и просто 🙂 Резултатът в началото на страницата :Д

This entry was posted on Wednesday, October 22nd, 2008 at 3:28 pm and is filed under develop. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
КОМЕНТИРАЙТЕ