Ден 13: Вашата “Guilty Pleasure” песен

Не исках да превеждам израза, защото в английския си вид звучи толкова по-добре.
Тук, честно казано, сигурно има десетки песни, които мога да посоча. Дори тази, която съм избрал, целият албум е такъв ;Д