Преди много много време в една далечна галактика…
Е, не… чак пък толкова далече не е било, но някъде началото на Януари се бях сблъскал с един проблем при добавянето на песните в един албум… Тогава бях измислил два начина, чрез които да реализирам случващото се… Оказа се обаче, че решението е къде-къде по-просто и най-после след около 2 часа работа днес то е вече факт 🙂

Ето и самия код:

$tow = str_replace(“<br>”,”\n”,$realtrack);
$array = explode(“\\r\\n”,$tow);
$c_arr = count($array);
for($i=0; $i < $c_arr; $i++) {
$replaced = str_replace(“<br />”, ” “, $array[$i]);
$array[$i] = “INSERT INTO list_songs (songid , bandid , albumid , songname , songpos , lyrics , nolyric)
VALUES ( NULL , ‘”.$band.”‘, ‘”.$album.”‘, ‘”.$replaced.”‘, $i+1, NULL , ‘0’);”;
$writetodb = mysql_query ($array[$i]);
}

Оказа се, че е много по-лесно да генерираме числата, вместо да ги добавяме и после да си играем да ги цепим в масив 🙂