Това си го пиша по-скоро за мен, че някой ден ще го забравя, а не знам кога пак ще ми потрябва :Д

Та, идеята, за незапознатите, е, че всяка дума в google adwords си има някаква позиция с точност до десетичната запетая. Това е позицията, на която рекламата Ви се появява благодарение на тази думичка. Дума без импресии няма позиция (логично).

Проблемът се появи при нуждата да се пресметне средната позиция на цялата адгрупа, тоест на всички позиции на думите. Оказа се, че не се сумират числата и да се делят на бройката им.
Не знам дали въобще някой се интересува от това, но ето и формулата:

За всяка дума се умножават текущата й позиция и броят на импресиите. След това тези числа се събират и се делят на броя импресии на цялата група.
С други думи:

SUM (Singe Keyword Impressions*Single Keyword Position) / Adgroup Total Impressions

И за да не говорим само суха теория, ето и един пример:

Дума: Test Impressions: 35 Position: 5
Дума: Blabla Impressions: 25 Position: 4.1
Дума: Frawe Impressions: 137 Position: 2.6

Имаме следното уравнение (скобите са за прегледност):
( (35*5) + (25*4.1) + (137*2.6) ) / 197 = ( 175 + 102.5 + 356.2 ) / 197 = 3.2 (закръгля се до първия знак след десетичната запетая)

Ако пробвате да съберете трите позиции и ги разделите, ще получите 3.9, което, както и да го погледне човек, не е близо до 3.2 🙂