Dissidia_CoverКакто в много игри от подобен тип, и тук съществуват предмети, които използвани в комбинация с други предмети, дават най-разнообразни бонуси.
В Dissidia комплектите са от три или от четири предмета. Достатъчно е да ползвате един от тях (без значение кой) на всеки слот (ако са нужни три предмета, а не четири, слотовете също нямат значение), за да получите съответните бонуси.
Имате 11 комплекта от по три предмета и 7 от по четири. В описанието на всеки предмет по принцип си пише към кой комплект спада и колко части са нужни, за да активирате свойствата му. Така че в това отношение не би трябвало да имате проблем.
Все пак съм се опитал да дам максимално подробно описание на всеки един комплект, като то включва както всички възможни предмети (или поне тези, които съм срещнал или за които съм прочел), така и техните показатели и необходими съставки за набавяне от магазина. Предметите, на които им липсват подробни описания, са записани в курсив и това означава, че още не съм ги намерил и отключил. Когато това стане, ще добавя информацията. В момента, в който започвам този гайд, съм на 86% от предметите в магазина, затова е много вероятно дори да открия още предмети към колекции в последствие. Както казах, ще се старая да обновявам информацията колкото е възможно по-често и бързо при наличие на нови открития.
Накратко описание на отделни параметри:
Тип – тип на предмета. За оръжията примерно може да бъде меч (sword), велик меч (greatsword), брадва (axe) и прочие.
Нужно ниво – това е минималното ниво, което е нужно на героя, за да може да използва дадената екипировка.
Може да бъде носено от – това са героите по подразбиране, които могат да използват този предмет. Имайте предвид, че в по-напреднал стадий на играта, ще можете да закупите от магазина умения, които да ви позоляват да използвате почти всеки един тип екипировка (стига да притежавате съответните аксесоари за размяна). Цифрите оказват персонажа от съответната Final Fantasy игра, а буквата дали са на станата на Космос (К) или Хаос (Х).
За пример: 1К е Warrior of Light, a 3Х Cloud of Darkness.
Показатели – какво добавя или отнема даден предмет от показателите на героя
Специални бонуси – ако има някакви специални бонуси даден предмет, като магическа защита или защита от оръжия, те ще бъдат описани тук.
За размяна – нужните аксесоари и предмети, които ви трябват, за да закупите този предмет от магазина.

Поради огромната големина на комплектите (а и времето, което ми трябва, за да опиша всеки един предмет), ще се наложи да разделя всеки комплект в отделен пост 🙂

I. Mystic Mythril (3/3)
(Ефект: 30% допълнителна продължителност на режима за специалните умения (EX Mode))

1. Weapons

i. Mythril Sword
Тип: Sword
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 3К, 4К, 5К, 7К, 8К, 10К, 2Х, 12Х
Показатели:
 Attack+18
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Iron Sword x1
 Mythril x1

ii. Mythril Sword+
Тип: Sword
Нужно ниво: 8+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 3К, 4К, 5К, 7К, 8К, 10К, 2Х, 12Х
Показатели:
 Attack+18
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Mythril Sword x1
 Geranium x1
 Transmogridust x2

iii. Mythril Axe
Тип: Axe
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 4К, 5К, 1Х, 4Х, 10Х
Показатели:
 Attack+20
 Defense-2
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Light Axe x1
 Mythril x2

iv. Mythril Axe+
Тип: Axe
Нужно ниво: 8+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 4К, 5К, 1Х, 4Х, 10Х
Показатели:
 Attack+20
 Defense-2
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Mythril Axe x1
 Rosemary x1
 Transmogridust x2

v. Mythril Spear
Тип: Spear
Нужно ниво: 23+
Може да бъде носено от: 2K, 5К, 1Х, 4Х, 7Х
Показатели:
 Attack+19
 Defense-1
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Javelin x1
 Mythril x1

vi. Mythril Spear+
Тип: Spear
Нужно ниво: 9+
Може да бъде носено от: 2K, 5К, 1Х, 4Х, 7Х
Показатели:
 Attack+19
 Defense-1
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Mythril Spear x1
 Bergamot x1
 Transmogridust x2

vii. Mythril Rod
Тип: Rod
Нужно ниво: 24+
Може да бъде носено от: 2K, 3К, 5K, 6К, 2Х, 3Х, 4Х, 5Х, 6Х, 8Х, 9Х
Показатели:
 Health Points+115
 Attack+17
 Defense+1
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Guard Stick x1
 Mythril x1

viii. Mythril Rod+
Тип: Rod
Нужно ниво: 10+
Може да бъде носено от: 2K, 3К, 5K, 6К, 11К, 2Х, 3Х, 4Х, 5Х, 6Х, 8Х, 9Х
Показатели:
 Health Points+115
 Attack+17
 Defense+1
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Mythril Rod x1
 Tea Tree x1
 Transmogridust x2

ix. Mythril Claw
Тип: Grappling
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 2K, 5K, 10К, 10Х
Показатели:
 Bravery+35
 Attack+18
За размяна:
 Цена: 6600 GIL
 Metal Knuckles x1
 Mythril x1

x. Mythril Claw+
Тип: Axe
Нужно ниво: 8+
Може да бъде носено от: 2K, 5K, 10К, 10Х
Показатели:
 Bravery+35
 Attack+18
За размяна:
 Цена: 6600 GIL
 Mythril Claw x1
 Ylang Ylang x1
 Transmogridust x2

2. Hand Armor

i. Mythril Shield
Тип: Shield
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 4К, 5K, 7K, 8K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Defence+18
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Iron Shield x1
 Mythril x2

ii. Mythril Shield+
Тип: Shield
Нужно ниво: 8+
Може да бъде носено от: 1K, 2K, 4К, 5K, 7K, 8K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Defence+18
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Mythril Shield x1
 Eucalyptus x1
 Transmogridust x2

iii. Mythril Bangle
Тип: Bangle
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 2K, 3К, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 2X, 3X, 6X, 8X, 9X, 10X
Показатели:
 Health Points+115
 Defence+17
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Power Armlet x1
 Mythril x1

iv. Mythril Bangle+
Тип: Bangle
Нужно ниво: 8+
Може да бъде носено от: 2K, 3К, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, 10K, 11K, 2X, 3X, 6X, 8X, 9X, 10X
Показатели:
 Health Points+115
 Defence+17
За размяна:
 Цена: 6050 GIL
 Mythril Bangle x1
 Tea Tree x1
 Transmogridust x2

3. Head Armor

i. Mythril Helm
Тип: Helm
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 4K, 5K, 7K, 8K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Bravery+73
 Defence+1
За размяна:
 Цена: 3300 GIL
 Iron Helm x1
 Mythril x1

ii. Mythril Helm+
Тип: Helm
Нужно ниво: 8+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 4K, 5K, 7K, 8K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Bravery+73
 Defence+1
За размяна:
 Цена: 3300 GIL
 Mythril Helm x1
 Geranium x1
 Transmogridust x2

4. Body Armor

i. Mythril Vest
Тип: Light Armor
Нужно ниво: 22+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 3K, 4K, 5K, 7K, 8K, 9K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Health Points+872
За размяна:
 Цена: 4540 GIL
 Leather Armor x1
 Mythril x2

ii. Mythril Vest+
Тип: Light Armor
Нужно ниво: 8+
Може да бъде носено от: 1K, 2К, 3K, 4K, 5K, 7K, 8K, 9K, 10K, 1X, 4X, 5X, 7X, 10X, 12X
Показатели:
 Health Points+872
За размяна:
 Цена: 4540 GIL
 Mythril Vest x1
 Eucalyptus x1
 Transmogridust x2

iii. Mythril Armor
Тип: Heavy Armor
Нужно ниво: 23+
Може да бъде носено от: 1K, 4К, 5K, 1X, 4X, 5X, 12X
Показатели:
 Health Points+974
За размяна:
 Цена: 4990 GIL
 Iron Armor x1
 Mythril x2

iv. Mythril Armor+
Тип: Heavy Armor
Нужно ниво: 9+
Може да бъде носено от: 1K, 4К, 5K, 1X, 4X, 5X, 12X
Показатели:
 Health Points+974
За размяна:
 Цена: 4990 GIL
 Mythril Armor x1
 Rosemary x1
 Transmogridust x2