Touch My Katamari
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: PSVita
Жанрове: Casual
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 11
Отключени: 11
Процент: 100%
Завършена номер: 8
Отнето време: 9 дни 21 часа 40 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Sweet Talker
Описание: Used 3 Candy Tickets at the same time.
Време: 00:44 на 1 Oct 2013
Име: Katamari Noob
Описание: Completed "Make It Big: Playtime".
Време: 00:51 на 1 Oct 2013
Име: Katamari Fan Damacy
Описание: Obtained a Fan Damacy for the first time.
Време: 01:05 на 1 Oct 2013
Име: Congratulations!
Описание: Completed all Requests.
Време: 19:26 на 1 Oct 2013
Име: Long Live Katamari!
Описание: Unlocked Eternal and Katamari Drive modes for all Requests.
Време: 19:47 на 1 Oct 2013
Име: Katamari Aficionado
Описание: Collected all songs.
Време: 20:40 на 1 Oct 2013
Име: We Love Cousins
Описание: Rolled up all Cousins.
Време: 21:59 на 1 Oct 2013
Име: Hoarder
Описание: Collected all Presents.
Време: 15:02 на 2 Oct 2013
Име: Connoisseur
Описание: Collected all objects within the Curio Collection.
Време: 15:02 на 2 Oct 2013
Име: The King of Style
Описание: Collected all of the King's fashion items.
Време: 15:24 на 2 Oct 2013
Име: Fanatic
Описание: Obtained the ultimate fashion item.
Време: 22:24 на 10 Oct 2013
List
Stories