Joe Danger 2: The Movie
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: PS3
Жанрове: Platformer Racing
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 19
Отключени: 2
Процент: 11%

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: First Day On Set!
Описание: Finished your second level
Време: 10:17 на 11 Mar 2013
Име: Winter is Coming!
Описание: Finished the second act of Movie Mode!
Време: 10:59 на 11 Mar 2013
Заключени
Име: Movie Maker!
Описание: Upload a level
Име: Movie Buff!
Описание: Receive a level
Име: Five Star!
Описание: Grab five stars in one run!
Име: Action Hero!
Описание: Earn all Movie Mode stars!
Име: Cupcake King!
Описание: Finish the Cupcake Cup in Deleted Scenes!
Име: Totemic!
Описание: Finish the Totem Cup in Deleted Scenes!
Име: Lucky Mclucky!
Описание: Finish the Mclucky Cup in Deleted Scenes!
Име: Mr Roboto!
Описание: Finish the Roboto Cup in Deleted Scenes!
Име: Tea-Rex!
Описание: Finish the Dino Cup in Deleted Scenes!
Име: Flawless!
Описание: Achieve 6 Combo stars!
Име: Monkey Business!
Описание: Collect 4 Banana stars!
Име: I AM the Law!
Описание: Finished the third act of Movie Mode!
Име: King of the Swingers!
Описание: Finished the fourth act of Movie Mode!
Име: Rocket Man!
Описание: Finished the fifth act of Movie Mode!
Име: Speed Star!
Описание: Collect 5 Time stars!
Име: That's a Wrap!
Описание: Earn all Deleted Scene stars!
Име: 24 Carat Joe!
Описание: Grab all the Pro Medals!
List
Stories