Tekken 6
Основна информация


Година на издаване: 2009
Платформа: PS3
Жанрове: Action
Степен на сложност: 5/10
Брой постижения/трофеи: 50
Отключени: 50
Процент: 100%
Завършена номер: 33
Отнето време: 18 дни 23 часа 9 минути
Завършена платина: 28

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Learning is Fun
Описание: Clear the tutorial stage in Scenario Campaign Mode.
Време: 13:05 на 14 Feb 2012
Име: Combo Amateur
Описание: Perform a 10 chain combo in Scenario Campaign Mode.
Време: 13:09 на 14 Feb 2012
Име: Give Your Fists a Rest
Описание: Defeat an enemy using a weapon in Scenario Campaign Mode.
Време: 06:40 на 19 Feb 2012
Име: Friend or Foe?
Описание: Reunite with your ally in Scenario Campaign Mode.
Време: 07:08 на 19 Feb 2012
Име: Combo Enthusiast
Описание: Perform a 30 chain combo in Scenario Campaign Mode.
Време: 07:18 на 19 Feb 2012
Име: A Friend in Need
Описание: Rescue your downed partner 3 times in Scenario Campaign Mode (single player).
Време: 07:26 на 19 Feb 2012
Име: Combo Master
Описание: Perform a 50 chain combo in Scenario Campaign Mode.
Време: 14:02 на 19 Feb 2012
Име: Enemy Hunting Amateur
Описание: Defeat 300 enemies in Scenario Campaign Mode.
Време: 14:08 на 19 Feb 2012
Име: King of the Hill
Описание: Knock 10 enemies in the water in Scenario Campaign Mode.
Време: 14:32 на 19 Feb 2012
Име: Locate the Target
Описание: Learn the whereabouts of Heihachi Mishima in Scenario Campaign Mode.
Време: 14:37 на 19 Feb 2012
Име: Team Toppler
Описание: Defeat 3 teams in Team Battle in Offline Mode.
Време: 13:23 на 22 Feb 2012
Име: Practice Makes Perfect
Описание: Inflict a total of 1000 damage in Practice in Offline Mode.
Време: 13:28 на 22 Feb 2012
Име: Fighting Amateur
Описание: Play 3 matches in Online Mode.
Време: 13:39 на 22 Feb 2012
Име: Treasure Amateur
Описание: Collect 50 treasures in Scenario Campaign Mode.
Време: 13:43 на 22 Feb 2012
Име: Ready for Action
Описание: Pick up 300 health recovery items in Scenario Campaign Mode.
Време: 13:51 на 22 Feb 2012
Име: Ghost Vanquisher
Описание: Defeat 30 Ghosts.
Време: 14:14 на 22 Feb 2012
Име: No Pressure
Описание: Win a Player Match in Online Mode.
Време: 12:59 на 23 Feb 2012
Име: Fighting Enthusiast
Описание: Play 10 matches in Online Mode.
Време: 13:10 на 23 Feb 2012
Име: Love That Money
Описание: Collect more than 5,000,000 G.
Време: 12:24 на 25 Feb 2012
Име: Arcade Addict
Описание: Clear the Arcade Battle in Offline Mode.
Време: 12:49 на 25 Feb 2012
Име: Crate Breaker
Описание: Destroy 100 wooden crates in Scenario Campaign Mode.
Време: 13:19 на 25 Feb 2012
Име: It's All Coming Back to Me
Описание: Recover your memory in Scenario Campaign Mode.
Време: 15:38 на 25 Feb 2012
Име: Brute Force
Описание: Defeat 100 enemies with the Lead Pipe in Scenario Campaign Mode.
Време: 16:04 на 25 Feb 2012
Име: Treasure Enthusiast
Описание: Collect 100 treasures in Scenario Campaign Mode.
Време: 14:19 на 3 Mar 2012
Име: Enemy Hunting Enthusiast
Описание: Defeat 1000 enemies in Scenario Campaign Mode.
Време: 14:24 на 3 Mar 2012
Име: Playing With Fire
Описание: Defeat 100 enemies with the Flamethrower in Scenario Campaign Mode.
Време: 14:34 на 3 Mar 2012
Име: Survival of the Fittest
Описание: Earn 10 consecutive wins in Survival in Offline Mode.
Време: 14:56 на 3 Mar 2012
Име: Thirsty Fighter
Описание: Pick up 50 drink items in Scenario Campaign Mode.
Време: 16:06 на 3 Mar 2012
Име: What's So Special About It?
Описание: Obtain the Special Flag in Scenario Campaign Mode.
Време: 16:19 на 3 Mar 2012
Име: The Key to Victory
Описание: Obtain the boot-up key in Scenario Campaign Mode.
Време: 16:20 на 3 Mar 2012
Име: Heavy Artillery
Описание: Defeat 100 enemies with the Gatling Gun in Scenario Campaign Mode.
Време: 16:47 на 3 Mar 2012
Име: No Key For Me
Описание: Clear the Millennium Tower stage without the boot-up key in Scenario Campaign Mode.
Време: 18:09 на 3 Mar 2012
Име: That's No Hero
Описание: Defeat the Hero in Scenario Campaign Mode.
Време: 18:15 на 3 Mar 2012
Име: The Destroyer Has Fallen
Описание: Defeat the Destroyer of Worlds in Scenario Campaign Mode.
Време: 18:29 на 3 Mar 2012
Име: Showdown
Описание: Win the final battle in Scenario Campaign Mode.
Време: 19:13 на 3 Mar 2012
Име: Alien Hunter
Описание: Defeat 10 aliens in Scenario Campaign Mode.
Време: 19:43 на 3 Mar 2012
Име: Enemy Hunting Master
Описание: Defeat 2000 enemies in Scenario Campaign Mode.
Време: 19:53 на 3 Mar 2012
Име: Night at the Movies
Описание: Unlock a movie in Scenario Campaign Mode.
Време: 20:04 на 3 Mar 2012
Име: Treasure Master
Описание: Collect 200 treasures in Scenario Campaign Mode.
Време: 20:35 на 3 Mar 2012
Име: Item Connoisseur
Описание: Obtain a Rank S Item in Scenario Campaign Mode.
Време: 21:51 на 3 Mar 2012
Име: Eastern Explorer
Описание: Clear the Kigan Island stage in Scenario Campaign Mode.
Време: 22:51 на 3 Mar 2012
Име: Wooden Warrior
Описание: Clear the Subterranean Pavilion stage in Scenario Campaign Mode.
Време: 23:10 на 3 Mar 2012
Име: What a Nightmare
Описание: Clear the Nightmare Train stage in Scenario Campaign Mode.
Време: 23:27 на 3 Mar 2012
Име: Scenario Expert
Описание: Clear all of the stages in Scenario Campaign Mode.
Време: 23:28 на 3 Mar 2012
Име: Upgraded Assistant
Описание: Upgrade Alisa to the highest possible level.
Време: 23:28 на 3 Mar 2012
Име: Moving On Up
Описание: Win a Ranked Match in Online Mode.
Време: 00:36 на 4 Mar 2012
Име: Fighting Master
Описание: Play 30 matches in Online Mode.
Време: 08:30 на 4 Mar 2012
Име: Machine Crusher
Описание: Defeat NANCY-MI847J.
Време: 10:00 на 4 Mar 2012
Име: Gallery Completionist
Описание: Complete the Gallery.
Време: 12:15 на 4 Mar 2012
Име: Tekken Fanatic
Описание: Complete all other objectives.
Време: 12:15 на 4 Mar 2012
List
Stories