Диференциални уравнения            13.06.2009     14:00     422 ауд        Събота        V
Обектно-ориентирано програмиране    14.06.2009     10:00     422 ауд        Неделя        X
Алгебрични структури            20.06.2009     14:00     422 ауд        Събота        X
Вероятности и приложна статистика    21.06.2009     14:00     422 ауд        Неделя        V
Алгоритми и структури от данни        26.06.2009     10:00     422 ауд        Петък        X
Програмиране                 26.06.2009     10:00     422 ауд        Петък        V
Геометрия                27.06.2009     14:00     424 ауд     Събота        V
Дискретна математика             28.06.2009     10:00     422 ауд        Неделя        V

Баси, на някой не му ли се ходи на изпит вместо мене :Д Ще си платя при успешно взимане :Р