There are rules you must obey!
А какво са правилата ако не, за да бъдат нарушавани? Всеки би си помислил така, но точно тук е огромната грешка. Има неписани правила, които задължително трябва да бъдат спазвани. Така е устроен светът, така всичко се върти в ред и хаос. Ако някои правила бъдат нарушени, а други спазени, ще настъпи хаотична хармония. А никой не знае какво представлява подобно нещо и колко пагубно може да бъде то.
Е? Готов ли си да нарушиш правилата, които дори не знаеш? Не би посмял, повярвай ми. Сега говориш така, защото си нямаш идея за какво става дума, но ако знаеше… Но аз няма да кажа. Сам трябва човек да открие тези правила, защото в повечето случаи те са различни за отделните хора. Всеки има своите собствени правила, своите собствени табута, които не би искал да разруши или пристъпи 🙂