Не само по-долното парче, а въобще целият албум, без 1-2 трака 🙂