Ден 26: Песен, която можете да свирите на инструмент.
Устата брои ли се? :Д Но иначе сериозно, не мога да свиря на какъвто и да е инструмент, затова и този ден ще остане… празен.