От два дена ме е сграбчила една огромна “ръка”, която сякаш стиска сърцето ми и стомаха… Усещам една такова странно и неопределимо чувство; чувство за нещо лошо, за нещо гадно… чувство на тъга… Гадно ми е и не мога да разбера защо. А преди малко това чувство се засили десетократно след един кратък, но не особено красив разговор.
Иска ми се да разбера на какво се дължи, но уви, не мога… Може би предусещам предстоящо събитие, което няма да бъде особено “нежно”… Но пък от друга страна не вярвам на подобни глупости като предчувствия от подобен характер. Има неща, на които държа и понякога на човек му се налага да прави компромиси. От една страна ми се иска да разбера, но от друга май не желая да опитвам…
И странното усещане продължава… Притиска стомаха ми и кара сърцето ми да бие като полудяло… Аааааа…