Another Perspective
Основна информация


Година на издаване: 2014
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Indie
Степен на сложност: 6/10
Брой постижения/трофеи: 8
Отключени: 8
Процент: 100%
Завършена номер: 343
Отнето време: 2 месеца 12 дни 9 часа 27 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Another Perspective
Описание: Complete the game.
Време: 00:19 на 11 Aug 2014
Име: After the credits
Описание: Meet an old friend
Време: 00:26 на 11 Aug 2014
Име: See what you've done?
Описание: Video games have feelings too y'know?
Време: 20:23 на 21 Oct 2014
Име: Impossible
Описание: Beat the impossible level in Mystery mode.
Време: 20:57 на 21 Oct 2014
Име: I don't understand
Описание: Finish Mystery mode.
Време: 21:36 на 21 Oct 2014
Име: Final thoughts
Описание: Complete the game and witness the true ending.
Време: 23:02 на 21 Oct 2014
Име: What are you doing here?
Описание: Go somewhere that was never intended.
Време: 23:44 на 21 Oct 2014
Име: Are you even listening?
Описание: Beat the game in under 12 minutes with the timer enabled.
Време: 09:46 на 22 Oct 2014

List
Stories