Type:Rider
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Indie
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 12
Отключени: 12
Процент: 100%
Завършена номер: 284
Отнето време: 2 часа 51 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Collector
Описание: Retrieve all six asterisks in one chapter
Време: 11:52 на 30 Apr 2014
Име: Explorer
Описание: Find one ampersand
Време: 11:56 на 30 Apr 2014
Име: Share knowledge
Описание: Share a post on Facebook or Twitter
Време: 11:59 на 30 Apr 2014
Име: 360
Описание: Make a 360° in the air
Време: 12:11 на 30 Apr 2014
Име: Wall rider
Описание: Make seven wall jumps in a row
Време: 12:24 на 30 Apr 2014
Име: End
Описание: Finish the game
Време: 14:00 на 30 Apr 2014
Име: Ampersands
Описание: Locate the eight hidden ampersands
Време: 14:08 на 30 Apr 2014
Име: LOL
Описание: Finish the secret level
Време: 14:18 на 30 Apr 2014
Име: Legendary
Описание: Retrieve all asterisks
Време: 14:21 на 30 Apr 2014
Име: Read knowledge
Описание: Read all the books
Време: 14:23 на 30 Apr 2014
Име: Letters
Описание: Collect all letters
Време: 14:29 на 30 Apr 2014
Име: Desperado
Описание: Finish the Clarendon level without dying
Време: 14:43 на 30 Apr 2014

List
Stories