CastleMiner Z
Основна информация


Година на издаване: 2011
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Adventure Indie
Степен на сложност: 7/10
Брой постижения/трофеи: 31
Отключени: 31
Процент: 100%
Завършена номер: 318
Отнето време: 28 дни 5 часа 15 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: First Contact
Описание: Travel 50 blocks from start
Време: 11:42 на 9 Jul 2014
Име: Self Defense
Описание: Kill one enemy
Време: 11:43 на 9 Jul 2014
Име: Leaving Home
Описание: Travel 200 blocks from start
Време: 11:44 на 9 Jul 2014
Име: Tinkerer
Описание: Craft one item
Време: 15:23 на 21 Jul 2014
Име: Deep Digger
Описание: Dig 20 blocks below the surface
Време: 16:35 на 21 Jul 2014
Име: Welcome to Hell
Описание: Dig 40 blocks below the surface
Време: 16:35 на 21 Jul 2014
Име: Survived the Night
Описание: Survive for 1 day
Време: 10:55 на 1 Aug 2014
Име: Short Timer
Описание: Play for one hour
Време: 11:39 на 1 Aug 2014
Име: Desert Crawler
Описание: Travel 1000 blocks from start
Време: 11:53 на 1 Aug 2014
Име: No Fear
Описание: Kill 100 enemies
Време: 11:53 на 1 Aug 2014
Име: Crafter
Описание: Craft 100 items
Време: 11:54 на 1 Aug 2014
Име: One Week Later
Описание: Survive for 7 days
Време: 12:31 на 1 Aug 2014
Име: Boom!
Описание: Kill an enemy with a grenade
Време: 12:57 на 1 Aug 2014
Име: Demolition Expert
Описание: Craft TNT
Време: 13:43 на 1 Aug 2014
Име: Fire in the Hole!
Описание: Kill an enemy with TNT
Време: 13:44 на 1 Aug 2014
Име: Mountain Man
Описание: Travel 2300 blocks from start
Време: 13:45 на 1 Aug 2014
Име: Deep Freeze
Описание: Travel 3000 blocks from start
Време: 14:16 на 1 Aug 2014
Име: 28 Days Later
Описание: Survive for 28 days
Време: 21:09 на 1 Aug 2014
Име: Hell On Earth
Описание: Travel 3600 blocks from start
Време: 21:29 на 1 Aug 2014
Име: Alien Encounter
Описание: Get close to an alien
Време: 22:00 на 1 Aug 2014
Име: Alien Technology
Описание: Make a kill with a laser weapon
Време: 23:10 на 1 Aug 2014
Име: Veteran MinerZ
Описание: Play for 10 hours
Време: 00:36 на 2 Aug 2014
Име: Dragon Slayer
Описание: Kill the undead dragon
Време: 00:39 на 2 Aug 2014
Име: Air Defense
Описание: Kill a dragon with a guided missile
Време: 01:51 на 2 Aug 2014
Име: Around the World
Описание: Travel 5000 blocks from start
Време: 02:25 на 2 Aug 2014
Име: Survivor
Описание: Survive for 100 days
Време: 03:14 на 2 Aug 2014
Име: Zombie Slayer
Описание: Kill 1000 enemies
Време: 10:53 на 2 Aug 2014
Име: Master Craftsman
Описание: Craft 1000 items
Време: 11:31 на 2 Aug 2014
Име: 28 Weeks Later
Описание: Survive for 196 days
Време: 11:33 на 2 Aug 2014
Име: Anniversary
Описание: Survive for 365 days
Време: 08:18 на 4 Aug 2014
Име: MinerZ Potato
Описание: Play for 100 hours
Време: 16:58 на 6 Aug 2014

List
Stories