Diehard Dungeon
Основна информация


Година на издаване: 2014
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Adventure Indie RPG
Степен на сложност: 5/10
Брой постижения/трофеи: 69
Отключени: 69
Процент: 100%
Завършена номер: 301
Отнето време: 4 месеца 25 дни 22 часа 58 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Fireproof
Описание: Obtain Fireproof ability.
Време: 16:16 на 17 Jun 2014
Име: Maximum Mayhem
Описание: Achieve rank 10 in Mayhem.
Време: 16:27 на 17 Jun 2014
Име: Toasty
Описание: Obtain Toasty ability.
Време: 16:41 на 17 Jun 2014
Име: Iron Grip
Описание: Obtain Iron Grip ability.
Време: 16:41 на 17 Jun 2014
Име: Houdini
Описание: Obtain Houdini ability.
Време: 16:52 на 17 Jun 2014
Име: Courage
Описание: Obtain Courage ability.
Време: 16:52 на 17 Jun 2014
Име: Stumpy
Описание: Defeat Stumpy.
Време: 16:59 на 17 Jun 2014
Име: Voodoo
Описание: Obtain Voodoo ability.
Време: 17:01 на 17 Jun 2014
Име: Trigger Happy
Описание: Obtain Trigger Happy ability.
Време: 17:01 на 17 Jun 2014
Име: Kaboom
Описание: Obtain Kaboom ability.
Време: 17:11 на 17 Jun 2014
Име: Mr Illusion - HARD
Описание: Defeat Mr Illusion.
Време: 17:12 на 17 Jun 2014
Име: Mr Illusion
Описание: Defeat Mr Illusion.
Време: 17:12 на 17 Jun 2014
Име: Lightfoot
Описание: Obtain Lightfoot ability.
Време: 17:16 на 17 Jun 2014
Име: Scatter
Описание: Obtain Scatter ability.
Време: 17:16 на 17 Jun 2014
Име: Hive Mind
Описание: Defeat Hive Mind.
Време: 17:18 на 17 Jun 2014
Име: Fighter
Описание: Attain Fighter rank.
Време: 17:19 на 17 Jun 2014
Име: Knives
Описание: Obtain Knives ability.
Време: 17:21 на 17 Jun 2014
Име: Companion Max
Описание: The Companion Chest upgrades to its maximum level.
Време: 17:22 на 17 Jun 2014
Име: Stumpy - HARD
Описание: Defeat Stumpy.
Време: 17:28 на 17 Jun 2014
Име: DM
Описание: Defeat the Dungeon Master.
Време: 17:28 на 17 Jun 2014
Име: Escape
Описание: Escape the dungeon.
Време: 17:29 на 17 Jun 2014
Име: Heartbreaker
Описание: Obtain Heartbreaker ability.
Време: 17:40 на 17 Jun 2014
Име: Evil Chest - HARD
Описание: Defeat Evil Chest.
Време: 17:44 на 17 Jun 2014
Име: Evil Chest
Описание: Defeat Evil Chest.
Време: 17:44 на 17 Jun 2014
Име: Zombie Chest - HARD
Описание: Defeat Zombie Chest.
Време: 17:50 на 17 Jun 2014
Име: Zombie Chest
Описание: Defeat Zombie Chest.
Време: 17:50 на 17 Jun 2014
Име: Treasure Hoard
Описание: Collect 10,000 treasure.
Време: 17:50 на 17 Jun 2014
Име: Giant Oaf - HARD
Описание: Defeat Giant Oaf.
Време: 17:56 на 17 Jun 2014
Име: Giant Oaf
Описание: Defeat Giant Oaf.
Време: 17:56 на 17 Jun 2014
Име: Gold Chest
Описание: Open the gold chest.
Време: 17:57 на 17 Jun 2014
Име: Escape Champion
Описание: Escape the dungeon in Champion Mode.
Време: 17:57 на 17 Jun 2014
Име: Looter
Описание: Obtain Looter ability.
Време: 10:57 на 18 Jun 2014
Име: Darkness
Описание: Destroy 300 lights.
Време: 11:01 на 18 Jun 2014
Име: 1Up
Описание: Pickup 100 hearts.
Време: 11:13 на 18 Jun 2014
Име: Heavy Duty
Описание: Obtain Heavy Duty ability.
Време: 11:20 на 18 Jun 2014
Име: Heart Avoider
Описание: Avoid picking up 20 hearts.
Време: 11:21 на 18 Jun 2014
Име: Warrior
Описание: Attain Warrior rank.
Време: 11:23 на 18 Jun 2014
Име: Destroyer
Описание: Destroy 1000 containers.
Време: 11:30 на 18 Jun 2014
Име: Triple Shot
Описание: Obtain Triple Shot ability.
Време: 12:11 на 18 Jun 2014
Име: Slash
Описание: Obtain Slash ability.
Време: 12:14 на 18 Jun 2014
Име: Vanquish
Описание: Defeat 2000 enemies.
Време: 12:14 на 18 Jun 2014
Име: Token Saver
Описание: Have 20 tokens.
Време: 12:17 на 18 Jun 2014
Име: Hive Mind - HARD
Описание: Defeat Hive Mind.
Време: 12:19 на 18 Jun 2014
Име: Chest Avoider
Описание: Avoid opening 10 chests.
Време: 12:34 на 18 Jun 2014
Име: Valiant
Описание: Attain Valiant rank.
Време: 12:39 на 18 Jun 2014
Име: Repel
Описание: Obtain Repel ability.
Време: 12:54 на 18 Jun 2014
Име: Token Appreciation
Описание: Use 50 tokens.
Време: 12:56 на 18 Jun 2014
Име: Sabotage
Описание: Destroy 20 chests.
Време: 13:01 на 18 Jun 2014
Име: Adept
Описание: Attain Adept rank.
Време: 13:19 на 18 Jun 2014
Име: Dash
Описание: Obtain Dash ability.
Време: 13:34 на 18 Jun 2014
Име: Slayer
Описание: Attain Slayer rank.
Време: 14:27 на 18 Jun 2014
Име: Death by Fire
Описание: Defeat 200 enemies by setting them on fire.
Време: 14:27 на 18 Jun 2014
Име: Trapdoor Win
Описание: Win a Trapdoor game.
Време: 14:30 на 18 Jun 2014
Име: Hero
Описание: Attain Hero rank.
Време: 16:01 на 18 Jun 2014
Име: Beam Me Up
Описание: Use 20 Teleporters.
Време: 16:06 на 18 Jun 2014
Име: Mithridate
Описание: Obtain Mithridate ability.
Време: 16:35 на 18 Jun 2014
Име: Champion
Описание: Attain Champion rank.
Време: 16:35 на 18 Jun 2014
Име: Forget-Me-Not
Описание: Obtain Forget-Me-Not ability.
Време: 16:48 на 18 Jun 2014
Име: Legend
Описание: Attain Legend rank.
Време: 17:25 на 18 Jun 2014
Име: Diehard
Описание: Attain Diehard rank.
Време: 10:48 на 19 Jun 2014
Име: Firestarter
Описание: Destroy 500 containers with fire.
Време: 11:13 на 19 Jun 2014
Име: Survivor
Описание: Survive 20 rooms of Survival
Време: 11:52 на 19 Jun 2014
Име: Attract
Описание: Obtain Attract ability.
Време: 13:02 на 3 Nov 2014
Име: Reflex
Описание: Obtain Reflex ability.
Време: 13:03 на 3 Nov 2014
Име: Pierce
Описание: Obtain Pierce ability.
Време: 13:06 на 3 Nov 2014
Име: Vision
Описание: Obtain Vision ability.
Време: 13:16 на 3 Nov 2014
Име: Sense
Описание: Obtain Sense ability.
Време: 13:27 на 3 Nov 2014
Име: Complete
Описание: Escape the dungeon at Diehard rank, in Champion Mode, and defeat the Dungeon Master.
Време: 14:50 на 3 Nov 2014
Име: Lightspeed
Описание: Complete Fading Light in under 3 minutes.
Време: 14:14 на 10 Nov 2014

List
Stories