Tomb Raider
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Adventure
Степен на сложност: 5/10
Брой постижения/трофеи: 50
Отключени: 50
Процент: 100%
Завършена номер: 240
Отнето време: 7 дни 11 часа 22 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Artilleryman
Описание: Kill 20 enemy players in multiplayer using a turret.
Време: 02:11 на 29 Dec 2013
Име: Entrapment
Описание: Catch a player in a snare trap in multiplayer.
Време: 02:14 на 29 Dec 2013
Име: On My Way Up
Описание: Reach level 10 in multiplayer.
Време: 02:29 на 29 Dec 2013
Име: Adventurer
Описание: Complete a match in all multiplayer modes.
Време: 02:37 на 29 Dec 2013
Име: Narcissistic
Описание: Purchase a new multiplayer character.
Време: 02:45 на 29 Dec 2013
Име: Down Boy!
Описание: Kill a zip-lining enemy player in multiplayer.
Време: 02:48 на 29 Dec 2013
Име: Lights Out
Описание: Kill 10 multiplayer enemies using your melee attack.
Време: 02:50 на 29 Dec 2013
Име: Monkey Around
Описание: In multiplayer, escape death 3 times by using the rope ascender.
Време: 02:52 на 29 Dec 2013
Име: Master Blaster
Описание: Kill 2 multiplayer enemies with a single explosive.
Време: 03:23 на 29 Dec 2013
Име: Sole Survivor
Описание: In multiplayer, be the only player on your team that isn't dead or downed.
Време: 03:25 на 29 Dec 2013
Име: Good Samaritan
Описание: Revive a teammate in a multiplayer match.
Време: 03:38 на 29 Dec 2013
Име: Escapist
Описание: Survive 10 explosions in multiplayer.
Време: 03:39 на 29 Dec 2013
Име: Big Game Hunter
Описание: Kill and loot 10 large animals (deer, boar, wolves).
Време: 20:41 на 29 Dec 2013
Име: Tastes Like Chicken!
Описание: Kill and loot 10 small animals (rabbits, chickens, rats).
Време: 20:44 на 29 Dec 2013
Име: Unfinished Business
Описание: Complete one challenge.
Време: 21:06 на 29 Dec 2013
Име: Bookworm
Описание: Find 25% of all documents.
Време: 22:57 на 29 Dec 2013
Име: Relic Hunter
Описание: Collect 25% of all relics.
Време: 23:12 на 29 Dec 2013
Име: Predator
Описание: Kill 50 enemies with the bow.
Време: 23:54 на 29 Dec 2013
Име: Looking for Trouble
Описание: Find 25% of GPS caches.
Време: 00:08 на 30 Dec 2013
Име: Sharp Shooter
Описание: Perform 50 headshot kills in the single player campaign.
Време: 00:21 на 30 Dec 2013
Име: Get Over Here!
Описание: Rope pull 5 enemies off edges.
Време: 00:27 на 30 Dec 2013
Име: Gunslinger
Описание: Kill 35 enemies with the pistol.
Време: 00:31 на 30 Dec 2013
Име: Down and Dirty
Описание: Perform 15 finishers.
Време: 00:35 на 30 Dec 2013
Име: One Smart Cookie
Описание: Complete one optional tomb.
Време: 00:48 на 30 Dec 2013
Име: Boom Goes the Dynamite
Описание: Shoot a bundle of dynamite out of the air.
Време: 00:55 на 30 Dec 2013
Име: Epic Fumble
Описание: Force an enemy to drop dynamite that kills two people when exploding.
Време: 00:56 на 30 Dec 2013
Име: Deadeye
Описание: Shoot 10 enemies off zip lines.
Време: 01:06 на 30 Dec 2013
Име: Opportunist
Описание: Kill 25 unaware enemies.
Време: 01:38 на 30 Dec 2013
Име: Scrounger
Описание: Collect 5000 pieces of salvage.
Време: 02:49 на 30 Dec 2013
Име: Picky
Описание: Loot 200 enemies.
Време: 03:02 на 30 Dec 2013
Име: Crab Cakes
Описание: Kill FeeFee the crab.
Време: 03:14 на 30 Dec 2013
Име: Feather Duster
Описание: Kill and loot 10 flying animals (crows and gulls).
Време: 03:19 на 30 Dec 2013
Име: Clever Girl
Описание: Purchase all skills in one category.
Време: 12:50 на 30 Dec 2013
Име: Widowmaker
Описание: Kill 40 enemies with the shotgun.
Време: 13:28 на 30 Dec 2013
Име: Equalizer
Описание: Kill 75 enemies with the rifle.
Време: 14:14 на 30 Dec 2013
Име: Chatterbox
Описание: Complete all conversations with the Endurance crew.
Време: 14:15 на 30 Dec 2013
Име: Historian
Описание: Find 75% of all documents.
Време: 15:09 на 30 Dec 2013
Име: Archaeologist
Описание: Collect 75% of all relics.
Време: 15:16 на 30 Dec 2013
Име: Bag Full O' Cache
Описание: Find 75% of GPS caches.
Време: 15:18 на 30 Dec 2013
Име: Former Adventurer
Описание: Incapacitate 25 enemies with dodge counter.
Време: 15:26 на 30 Dec 2013
Име: Now We're Getting Serious
Описание: Fully mod and completely upgrade any weapon.
Време: 16:30 на 30 Dec 2013
Име: A Survivor Is Born
Описание: Complete the game.
Време: 17:01 на 30 Dec 2013
Име: Intellectually Superior
Описание: Complete all optional tombs.
Време: 18:24 на 30 Dec 2013
Име: No Stone Left Unturned
Описание: Find all documents, relics and GPS caches.
Време: 18:36 на 30 Dec 2013
Име: Lethal
Описание: Purchase all skills in all categories.
Време: 18:59 на 30 Dec 2013
Име: The Professional
Описание: Fully mod and completely upgrade all weapons.
Време: 19:26 на 30 Dec 2013
Име: Inconceivable!
Описание: Complete all challenges.
Време: 20:01 на 30 Dec 2013
Име: I'm all that!
Описание: Win a ranked match in every multiplayer mode.
Време: 13:23 на 5 Jan 2014
Име: True Commitment
Описание: Reach level 60 in multiplayer.
Време: 13:32 на 5 Jan 2014
Име: Shopaholic
Описание: Buy every upgrade and character in multiplayer.
Време: 13:33 на 5 Jan 2014

List
Stories