Eryi's Action
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie Platformer
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 32
Отключени: 5
Процент: 16%

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Metal Dished
Описание: Be defeated by a metal dish.
Време: 22:29 на 25 Nov 2013
Име: Stripped
Описание: Be defeated and declothed.
Време: 22:31 на 25 Nov 2013
Име: Hot
Описание: Be defeated by hot water.
Време: 22:38 на 25 Nov 2013
Име: Sprinkler
Описание: Drop a sprinkler in a spa.
Време: 22:40 на 25 Nov 2013
Име: Goal Crusher
Описание: Destroy a goal flag.
Време: 22:42 на 25 Nov 2013
Заключени
Име: Game Cleared
Описание: Clear Eryi's Action.
Име: Jewel Collector
Описание: Collect all the jewels.
Име: Gamer
Описание: Clear EX mode.
Име: Burnt
Описание: Be defeated by burning.
Име: Fished
Описание: Be defeated by fish-ramming.
Име: Snowballed
Описание: Be rolled into a snowball.
Име: Frozen
Описание: Be frozen solid.
Име: Electrocuted
Описание: Be electrocuted.
Име: Snowmanned
Описание: Become a snowman.
Име: Twinkle, Twinkled
Описание: Become a star.
Име: Birds
Описание: Collect too many birds.
Име: Blocklike
Описание: Hit a certain block too many times.
Име: Fake Block
Описание: Hit a spiky block.
Име: Challenger
Описание: Dodge the 3rd attack to the left.
Име: Swimmer
Описание: Swim through the middle of some water.
Име: Abducter
Описание: Go into Kerota's house.
Име: Fire
Описание: Pick up a fiery ghost.
Име: Fast
Описание: Win easily.
Име: Ice Explosion
Описание: Make a freezing device explode in the water.
Име: Blocklike 2
Описание: Activate the secret spinning block.
Име: Special Attack
Описание: Enter a command in the Artie fight.
Име: Spikes
Описание: Reset encroaching spikes.
Име: Electrobolt
Описание: Activate the electrobolt.
Име: Hidden Floor
Описание: Enter a hidden floor.
Име: Self-destructed
Описание: Self-destruct in the Final Stage.
Име: Stage 0
Описание: Clear Stage 0.
Име: Super Player
Описание: Clear EX mode with no defeats!

List
Stories