The Cat Lady
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Indie
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 25
Отключени: 25
Процент: 100%
Завършена номер: 262
Отнето време: 4 часа 50 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Follow the Maggots
Описание: Trust the Queen of Maggots in Chapter 1.
Време: 12:53 на 26 Feb 2014
Име: I'll Do It My Way
Описание: Disregard the Queen of Maggots in Chapter 1.
Време: 12:55 на 26 Feb 2014
Име: Chapter 1 Completed!
Описание: Complete the first chapter.
Време: 13:01 на 26 Feb 2014
Име: I Listened
Описание: Answer Liz's questions correctly in Chapter 2.
Време: 13:31 на 26 Feb 2014
Име: The Great Reward
Описание: Solve Crow's riddle in Chapter 2.
Време: 13:35 на 26 Feb 2014
Име: A Lady With A Mace
Описание: Use the mace to kill Doctor X in Chapter 2.
Време: 13:51 на 26 Feb 2014
Име: Sharp Scratch
Описание: Use the spear to kill Doctor X in Chapter 2.
Време: 13:52 на 26 Feb 2014
Име: Chapter 2 Completed!
Описание: Complete the second chapter.
Време: 13:53 на 26 Feb 2014
Име: Go Fuck Yourself
Описание: Stand up to Bryan in Chapter 3.
Време: 14:22 на 26 Feb 2014
Име: Unbreakable
Описание: Keep your cool throughout Chapter 3.
Време: 14:24 на 26 Feb 2014
Име: Chapter 3 Completed!
Описание: Complete the third chapter.
Време: 14:25 на 26 Feb 2014
Име: Monster In the Fog
Описание: Don't give up on the foggy orchard in Chapter 4.
Време: 15:01 на 26 Feb 2014
Име: How Very Cleaver
Описание: Stay away from Gladys' cleaver in Chapter 4.
Време: 15:13 на 26 Feb 2014
Име: Chapter 4 Completed!
Описание: Complete the fourth chapter.
Време: 15:13 на 26 Feb 2014
Име: Nettles
Описание: Choose your words carefully in Chapter 5.
Време: 16:05 на 26 Feb 2014
Име: Chapter 5 Completed!
Описание: Complete the fifth chapter.
Време: 16:17 на 26 Feb 2014
Име: You're Welcome
Описание: Buy time for Jesse in Chapter 6.
Време: 17:10 на 26 Feb 2014
Име: Chapter 6 Completed!
Описание: Complete the sixth chapter.
Време: 17:12 на 26 Feb 2014
Име: Sacrifice
Описание: Give up your gas mask in Chapter 7.
Време: 17:16 на 26 Feb 2014
Име: I Care About You
Описание: Prevent Mitzi from killing The Eye of Adam in Chapter 7.
Време: 17:25 на 26 Feb 2014
Име: A Flower That Bent Towards the Sun
Описание: Unlock the secret "golden ending".
Време: 17:28 на 26 Feb 2014
Име: Chapter 7 Completed!
Описание: Complete the final chapter.
Време: 17:28 на 26 Feb 2014
Име: A Ruthless Killer
Описание: Let Mitzi kill The Eye of Adam in Chapter 7.
Време: 17:37 на 26 Feb 2014
Име: Scared of Dying
Описание: Hold tight to your gas mask in Chapter 7.
Време: 17:39 на 26 Feb 2014
Име: Revenge
Описание: Kill The Eye of Adam yourself in Chapter 7.
Време: 17:43 на 26 Feb 2014

List
Stories