Agricultural Simulator 2013
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Simulation
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 134
Отключени: 18
Процент: 13%

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Small Step for a farm, one giant leap for a farmer
Описание: Complete one tutorial
Време: 11:13 на 17 Dec 2013
Име: Weekend Farmer
Описание: Complete all tutorials
Време: 11:41 на 17 Dec 2013
Име: More The Merrier (1)
Описание: Hire at leat 1 Worker
Време: 11:53 на 17 Dec 2013
Име: Just Spend Your Money (1)
Описание: Spend 10000 money
Време: 11:53 на 17 Dec 2013
Име: Land Of My Own
Описание: Buy at least 1 land
Време: 11:53 на 17 Dec 2013
Име: More The Merrier (2)
Описание: Hire at leat 5 Workers
Време: 11:55 на 17 Dec 2013
Име: More The Merrier (3)
Описание: Hire at leat 10 Workers
Време: 11:55 на 17 Dec 2013
Име: I Can Handle It (1)
Описание: Fire 1 Worker
Време: 11:55 на 17 Dec 2013
Име: Just Spend Your Money (2)
Описание: Spend 100000 money
Време: 11:57 на 17 Dec 2013
Име: One Too Much
Описание: Sell at least 1 land
Време: 11:58 на 17 Dec 2013
Име: Just Spend Your Money (3)
Описание: Spend 1000000 money
Време: 11:58 на 17 Dec 2013
Име: I Can Handle It (2)
Описание: Fire 5 Workers
Време: 13:04 на 17 Dec 2013
Име: I Can Handle It (3)
Описание: Fire 10 Workers
Време: 13:04 на 17 Dec 2013
Име: Not Enough
Описание: Create large field (2000m2)
Време: 13:05 на 17 Dec 2013
Име: Vehicles and Me (1)
Описание: Buy at least 1 vehicle.
Време: 13:09 на 17 Dec 2013
Име: Something to Work With (1)
Описание: Buy at least 1 extension
Време: 13:10 на 17 Dec 2013
Име: Vehicles and Me (2)
Описание: Buy at least 5 vehicles
Време: 13:17 на 17 Dec 2013
Име: Take Me With you (1)
Описание: Drive an extension for at least 1 kilometer.
Време: 13:20 на 17 Dec 2013
Заключени
Име: Wealth Of My Own (1)
Описание: Earn at least 1000 money
Име: Wealth Of My Own (2)
Описание: Earn at least 10000 money
Име: Wealth Of My Own (3)
Описание: Earn at least 100000 money
Име: Wealth Of My Own (4)
Описание: Earn at least 1000000 money
Име: Wealth Of My Own (5)
Описание: Earn at least 10000000 money
Име: Wealth Of My Own (6)
Описание: Earn at least 100000000 money
Име: Millioner
Описание: Earn one million dollars
Име: Billioner
Описание: Earn one billion dollars
Име: Just Spend Your Money (4)
Описание: Spend 10000000 money
Име: Just Spend Your Money (5)
Описание: Spend 1000000000 money
Име: Just Spend Your Money (6)
Описание: Spend 10000000000 money
Име: Generous Spendthrift
Описание: Spend 10000000 money
Име: Pimp My Tractor
Описание: Paint one of your vehicles
Име: Explore Graveyard
Описание: Find a graveyard and honor the dead.
Име: Explore Mill
Описание: Visit the local mill in Tuscany
Име: Italian Landowner
Описание: Own all lands in Tuscany
Име: Golden Fields Of Tuscany
Описание: Complete all Tuscany achievements.
Име: Explore Church
Описание: Visit the village church
Име: Explore Lake
Описание: Find a lake under the hill
Име: Explore Mill
Описание: Visit the local Alpine mill
Име: Alpine Landowner
Описание: Own all lands in Alpine
Име: Under The Alps
Описание: Complete all Alpine achievements
Име: Explore Church
Описание: Visit the village church
Име: Explore Lake
Описание: Explore the US lake
Име: Explore Mill
Описание: Visit the local US mill
Име: US Landlord
Описание: Own all lands in US
Име: Cowboy's Way
Описание: Complete all US achievements
Име: Explore old windmill
Описание: Visit the old windmill and enjoy the sightseeing
Име: Explore pond
Описание: Find a pond
Име: US Landlord of the West
Описание: Own all lands in the US West
Име: Western Cowboy
Описание: Complete all US West achievements
Име: Vehicles and Me (3)
Описание: Buy at least 15 vehicles
Име: Vehicles and Me (4)
Описание: Buy at least 50 vehicles
Име: Tweak That Machine (1)
Описание: Buy at least 1 upgrade for your vehicle.
Име: Tweak That Machine (2)
Описание: Buy at least 5 upgrades for your vehicles.
Име: Tweak That Machine (3)
Описание: Buy at least 10 upgrades for your vehicles.
Име: Time is Money (1)
Описание: Drive vehicle for more than 5 minutes without a stop
Име: Time is Money (2)
Описание: Drive vehicle for more than 15 minutes without a stop
Име: Time is Money (3)
Описание: Drive vehicle for more than 30 minutes without a stop
Име: Wash Me (1)
Описание: Wash one of your vehicles at least once.
Име: Wash Me (2)
Описание: Wash your vehicles at leat 10 times.
Име: Wash Me (3)
Описание: Wash your vehicles at leat 25 times.
Име: Wash Me (4)
Описание: Wash your vehicles at leat 75 times.
Име: Agricultural Sterility
Описание: Complete all "Wash Me" achievement parts.
Име: It's A Long Way (1)
Описание: Make at least 10 kilometers with any vehicle
Име: It's A Long Way (2)
Описание: Make at least 25 kilometers with any vehicle
Име: It's A Long Way (3)
Описание: Make at least 100 kilometers with any vehicle
Име: It's A Long Way (4)
Описание: Make at least 1000 kilometers with any vehicle
Име: Something to Work With (2)
Описание: Buy at least 10 extensions
Име: Something to Work With (3)
Описание: Buy at least 25 extensions
Име: Something to Work With (4)
Описание: Buy at least 100 extensions
Име: Something to Work With (5)
Описание: Buy at least 250 extensions
Име: Take Me With you (2)
Описание: Drive an extension for at least 10 kilometers.
Име: Take Me With you (3)
Описание: Drive an extension for at least 100 kilometers.
Име: Take Me With you (4)
Описание: Drive an extension for at least 500 kilometers.
Име: Patriot
Описание: Own more than 10 machinery of the same brand
Име: Collector
Описание: Own more than 10 machinery of different brand
Име: Need More Space
Описание: Create big field (1000m2)
Име: Seeding (1)
Описание: Seed 500 crop of any type
Име: Seeding (2)
Описание: Seed 2000 crop of any type
Име: Seeding (3)
Описание: Seed 5000 crop of any type
Име: Seeding (4)
Описание: Seed 10000 crop of any type
Име: Seeding (5)
Описание: Seed 100000 crop of any type
Име: Seeding Wheat (1)
Описание: Seed 2500 wheat
Име: Seeding Wheat (2)
Описание: Seed 5000 wheat
Име: Seeding Wheat (3)
Описание: Seed 10000 wheat
Име: Seeding Corn (1)
Описание: Seed 2500 corn
Име: Seeding Corn (2)
Описание: Seed 5000 corn
Име: Seeding Corn (3)
Описание: Seed 10000 corn
Име: Seeding Sunflower (1)
Описание: Seed 2500 sunflower
Име: Seeding Sunflower (2)
Описание: Seed 5000 sunflower
Име: Seeding Sunflower (3)
Описание: Seed 10000 sunflower
Име: Harvesting (1)
Описание: Harvest 2500 of any crop
Име: Harvesting (2)
Описание: Harvest 10000 of any crop
Име: Harvesting (3)
Описание: Harvest 50000 of any crop
Име: Harvesting (4)
Описание: Harvest 250000 of any crop
Име: Harvesting (5)
Описание: Harvest 1000000 of any crop
Име: Harvest Wheat (1)
Описание: Harvest 2500 wheat
Име: Harvest Wheat (2)
Описание: Harvest 5000 wheat
Име: Harvest Wheat (3)
Описание: Harvest 15000 wheat
Име: Harvest Corn (1)
Описание: Harvest 2500 corn
Име: Harvest Corn (2)
Описание: Harvest 5000 corn
Име: Harvest Corn (3)
Описание: Harvest 15000 corn
Име: Harvest Sunflower (1)
Описание: Harvest 2500 sunflower
Име: Harvest Sunflower (2)
Описание: Harvest 5000 sunflower
Име: Harvest Sunflower (3)
Описание: Harvest 15000 sunflower
Име: Animal Husbandry (1)
Описание: Own at least 50 animals
Име: Animal Husbandry (2)
Описание: Own at least 100 animals
Име: Animal Husbandry (3)
Описание: Own at least 200 animals
Име: I love Pork (1)
Описание: Own at least 10 pigs
Име: I love Pork (2)
Описание: Own at least 50 pigs
Име: I love Pork (3)
Описание: Own at least 100 pigs
Име: Get What You Need (1)
Описание: Buy at least 10 items
Име: Get What You Need (2)
Описание: Buy at least 50 items
Име: Get What You Need (3)
Описание: Buy at least 250 items
Име: Items Merchant (1)
Описание: Sell at least 10 items
Име: Items Merchant (2)
Описание: Sell at least 100 items
Име: Items Merchant (3)
Описание: Sell at least 1000 items
Име: Wholesaler (1)
Описание: Sell at least 10 tons of any crop
Име: Wholesaler (2)
Описание: Sell at least 50 tons of any crop
Име: Wholesaler (3)
Описание: Sell at least 100 tons of any crop
Име: Wholesaler (4)
Описание: Sell at least 300 tons of any crop
Име: Wholesaler (5)
Описание: Sell at least 1000 tons of any crop
Име: Anything But Dirt (1)
Описание: Drive 1km without getting your vehicle dirty
Име: Anything But Dirt (2)
Описание: Drive 2km without getting your vehicle dirty
Име: Anything But Dirt (3)
Описание: Drive 5km without getting your vehicle dirty
Име: Anything But Dirt (4)
Описание: Drive 10km without getting your vehicle dirty
Име: Pile Up (1)
Описание: Pile up 10 items on the trailer
Име: Pile Up (2)
Описание: Pile up 25 items on the trailer
Име: Pile Up (3)
Описание: Pile up 50 items on the trailer
Име: Pile Up (4)
Описание: Pile up 75 items on the trailer
Име: Pile Up (5)
Описание: Pile up 100 items on the trailer
Име: Chicken Chaser
Описание: Chase the chicken for at least 20 meters
Име: Deer Whisperer
Описание: Get clsoe to a deer before it flees
Име: Master Seeder
Описание: Complete all Crop Achievements
Име: Master Harvester
Описание: Complete all Harvesting Achievements

List
Stories