99 Spirits
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Indie RPG
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 49
Отключени: 49
Процент: 100%
Завършена номер: 353
Отнето време: 12 месеца 2 дни 22 часа 24 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Immovable Object
Описание: Win a Battle Without Missing a Single Counter
Време: 19:15 на 16 Nov 2013
Име: No Rest for the Wicked
Описание: Wake up Dozing Hanabusa
Време: 15:27 на 10 Nov 2014
Име: Curious Soul
Описание: Learn All You Can Before Setting Out
Време: 15:36 на 10 Nov 2014
Име: Run Girl Run
Описание: Running Is a Victory
Време: 16:15 на 10 Nov 2014
Име: Telepath
Описание: Identify an Enemy Without Any Hints
Време: 16:35 на 10 Nov 2014
Име: Nerves of Steel
Описание: Defeat the First Boss Without Using Items
Време: 17:18 на 10 Nov 2014
Име: Training Day
Описание: Complete Chapter One
Време: 17:19 на 10 Nov 2014
Име: Simply Ravenous
Описание: For Big Eaters
Време: 17:26 на 10 Nov 2014
Име: Field Day
Описание: Complete Chapter Two
Време: 14:30 на 11 Nov 2014
Име: Traveler
Описание: Complete Chapter Three
Време: 17:25 на 11 Nov 2014
Име: Apprentice
Описание: Reach Level 10
Време: 20:56 на 11 Nov 2014
Име: Journeyman
Описание: Complete Chapter Four
Време: 21:10 на 11 Nov 2014
Име: Got 'ta Earn
Описание: Sell 50 Items
Време: 21:11 на 11 Nov 2014
Име: Tsukumogami Trainer
Описание: Master a Tsukumogami
Време: 21:22 на 11 Nov 2014
Име: Merchant
Описание: Amass a Fortune of 20.000
Време: 21:33 на 11 Nov 2014
Име: Adventurer
Описание: Complete Chapter Five
Време: 21:43 на 11 Nov 2014
Име: Snake Eyes
Описание: Win a Gamble
Време: 21:45 на 11 Nov 2014
Име: Cheater
Описание: Win 500 in a Single Gamble
Време: 21:55 на 11 Nov 2014
Име: Die by the Sword
Описание: Win 100 Battles
Време: 11:01 на 12 Nov 2014
Име: Gardener
Описание: Complete Chapter Six
Време: 11:14 на 12 Nov 2014
Име: Bone Collector
Описание: Free an Area from Evil Influence
Време: 11:30 на 12 Nov 2014
Име: No Stone Unturned
Описание: Find All Stone Statues in a Single Playthrough
Време: 11:46 на 12 Nov 2014
Име: Woodsman
Описание: Vanquish a Great Monster
Време: 11:55 на 12 Nov 2014
Име: Fisherman's Friend
Описание: Complete Chapter Seven
Време: 12:24 на 12 Nov 2014
Име: Mercenary
Описание: Reach Level 20
Време: 12:44 на 12 Nov 2014
Име: Gourmet
Описание: Complete Chapter Eight
Време: 11:03 на 14 Nov 2014
Име: Shrine Maiden
Описание: Pay Your Respects
Време: 11:04 на 14 Nov 2014
Име: White Knight
Описание: Save a Damsel in Distress
Време: 11:35 на 14 Nov 2014
Име: Marksman
Описание: Complete Chapter Nine
Време: 11:36 на 14 Nov 2014
Име: Master of Yin and Yang
Описание: Show Proof of Mastering the Use of Gems
Време: 12:06 на 14 Nov 2014
Име: Wandering Monk
Описание: Get to Know the Monk
Време: 12:07 на 14 Nov 2014
Име: Sore Feet
Описание: Travel 5000 Steps
Време: 12:21 на 14 Nov 2014
Име: Angel in White
Описание: Complete Chapter Ten
Време: 12:28 на 14 Nov 2014
Име: Money Makes the World Go Round
Описание: Get to Know the Merchant
Време: 12:28 на 14 Nov 2014
Име: Seasoned
Описание: Reach Level 30
Време: 12:39 на 14 Nov 2014
Име: Mediator
Описание: Complete Chapter Eleven
Време: 12:45 на 14 Nov 2014
Име: To the End!
Описание: For Those Who Reached the End
Време: 13:02 на 14 Nov 2014
Име: Asura
Описание: Walk the Path of Asura
Време: 13:02 на 14 Nov 2014
Име: Poster Girl
Описание: Amass a Fortune of 100.000
Време: 13:20 на 14 Nov 2014
Име: Veteran
Описание: Reach Level 40
Време: 15:11 на 14 Nov 2014
Име: Can Take a Hint
Описание: Maximum Utility, No Nonsense
Време: 15:17 на 14 Nov 2014
Име: Gone in Sixty Seconds
Описание: "Acquire" a Mystical Item
Време: 16:08 на 14 Nov 2014
Име: Skeleton King
Описание: Vanquish all Great Monsters that Roam the Land
Време: 16:51 на 14 Nov 2014
Име: Librarian
Описание: Index All Tsukumogami
Време: 17:12 на 14 Nov 2014
Име: Blessed by Spirits
Описание: Receive the Spirits' Blessing
Време: 17:13 на 14 Nov 2014
Име: Those Who Hunt Skulls
Описание: Free the World from Evil Influence
Време: 17:18 на 14 Nov 2014
Име: Vanguard
Описание: Reach Level 50
Време: 17:23 на 14 Nov 2014
Име: Deva
Описание: Walk a Tranquil Path
Време: 17:29 на 14 Nov 2014
Име: 99 Spirits
Описание: For Those Who Saw It All
Време: 17:40 на 14 Nov 2014

List
Stories