Doorways: Chapter 1 & 2
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Adventure Indie
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 13
Отключени: 13
Процент: 100%
Завършена номер: 387
Отнето време: 2 дни 20 часа 39 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Boy scout
Описание: Collect your first Relic
Време: 14:40 на 27 Mar 2015
Име: No more introduction
Описание: Finish the Tutorial
Време: 14:44 на 27 Mar 2015
Име: Metal Collector
Описание: Collect all Relics of Metal from The Forest of Stakes
Време: 15:45 на 27 Mar 2015
Име: The Case of "The Professor"
Описание: Pickup all notes from The Forest of Stakes
Време: 15:50 на 27 Mar 2015
Име: Making History
Описание: Find all Torture sketches
Време: 15:50 на 27 Mar 2015
Име: Chapter 1 cleared
Описание: Finish Chapter 1
Време: 16:18 на 27 Mar 2015
Име: Creating Art
Описание: Find all Museum paints
Време: 11:32 на 30 Mar 2015
Име: The Case of "The Sculptor"
Описание: Pickup all notes from The Auditorium
Време: 11:44 на 30 Mar 2015
Име: Bronze Collector
Описание: Collect all relics of Bronze from The Auditorium
Време: 12:09 на 30 Mar 2015
Име: Chapter 2 cleared
Описание: Finish Chapter 2
Време: 12:12 на 30 Mar 2015
Име: Professional
Описание: Collect all Relics
Време: 12:19 на 30 Mar 2015
Име: Marble Collector
Описание: Collect all Relics of Marble from The Cave
Време: 12:19 на 30 Mar 2015
Име: A true Agent
Описание: Pickup all notes
Време: 12:19 на 30 Mar 2015

List
Stories