Dead Hungry Diner
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Indie
Степен на сложност: 4/10
Брой постижения/трофеи: 11
Отключени: 11
Процент: 100%
Завършена номер: 263
Отнето време: 3 дни 12 часа

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Stars I
Описание: Score 10 stars in a single game
Време: 21:54 на 23 Feb 2014
Име: Waiter I
Описание: Serve 100 customers
Време: 22:01 на 23 Feb 2014
Име: Stars II
Описание: Score 100 stars in a single game
Време: 12:27 на 24 Feb 2014
Име: No Sale!
Описание: 50 customers left without paying
Време: 13:35 на 24 Feb 2014
Име: Stars III
Описание: Score 150 stars in a single game
Време: 18:22 на 24 Feb 2014
Име: Patron
Описание: Finish game to end
Време: 18:22 на 24 Feb 2014
Име: Millionaire
Описание: Earn 1.000.000 gold
Време: 09:46 на 25 Feb 2014
Име: Waiter II
Описание: Serve 4000 customers
Време: 12:00 на 25 Feb 2014
Име: Super Patron
Описание: Finish game on hardest level
Време: 09:48 на 26 Feb 2014
Име: It's full of stars!
Описание: Earn 1000 stars
Време: 12:12 на 26 Feb 2014
Име: Waiter III
Описание: Serve 8000 customers
Време: 09:54 на 27 Feb 2014

List
Stories