Alien Spidy
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Adventure Indie Platformer
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 25
Отключени: 12
Процент: 48%

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Training finished
Описание: Complete all training levels
Време: 13:25 на 7 Feb 2014
Име: Level finished
Описание: Collect 10 items in a row
Време: 13:25 на 7 Feb 2014
Име: Your first three stars
Описание: Complete one level with at least 3 stars
Време: 13:25 на 7 Feb 2014
Име: Your first four stars
Описание: Complete one level with at least 4 stars
Време: 13:25 на 7 Feb 2014
Име: Finish a level with 5 stars
Описание: Complete one level with at least 5 stars
Време: 13:28 на 7 Feb 2014
Име: Hungry for items
Описание: Collect 100 score items along several levels
Време: 13:28 на 7 Feb 2014
Име: A lot of points!
Описание: Get 150,000 points playing through the levels
Време: 13:32 на 7 Feb 2014
Име: A huge number of points!
Описание: Get 500,000 points playing through the levels
Време: 13:43 на 7 Feb 2014
Име: 10 in a row
Описание: Collect 10 items in a row
Време: 13:44 на 7 Feb 2014
Име: Millionaire!
Описание: Get 1,000,000 points playing through the levels
Време: 13:48 на 7 Feb 2014
Име: Special level finished
Описание: Complete one special level
Време: 13:50 на 7 Feb 2014
Име: Satisfied for items
Описание: Collect 1,000 score items along several levels
Време: 14:51 на 7 Feb 2014
Заключени
Име: Multi-millionaire!
Описание: Get 25,000,000 points playing through the levels
Име: Score King!!
Описание: Get 500,000,000 points playing through the levels
Име: The best collector!
Описание: Collect 10,000 score items
Име: Treasure hunter
Описание: Collect all high-value score items in the game
Име: Special stars
Описание: Get at least 3 stars on all special levels
Име: What more do you want?
Описание: Get at least 4 stars on all special levels
Име: Spidy superstar!!
Описание: Get 5 stars in all special levels
Име: Forest end
Описание: Complete the Forest environment
Име: Pond end
Описание: Complete the Pond environment
Име: Game end
Описание: Complete the game
Име: Alien Star!
Описание: Get at least 3 stars in all levels of the game
Име: Alien Hero!
Описание: Get at least 4 stars in all levels of the game
Име: Alien God!!
Описание: Get 5 stars in all levels of the game

List
Stories