Evoland
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Adventure Indie RPG
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 29
Отключени: 29
Процент: 100%
Завършена номер: 200
Отнето време: 9 часа 22 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Left Key
Описание: Congratulations!
Време: 10:08 на 19 Jul 2013
Име: 16 colors
Описание: You unclocked the 16 colors display.
Време: 10:10 на 19 Jul 2013
Име: Storyline
Описание: Now you know what we're talking about.
Време: 10:12 на 19 Jul 2013
Име: Experience Points
Описание: You unlocked a new way to progess in game.
Време: 10:33 на 19 Jul 2013
Име: 3D
Описание: You unlocked a whole dimension!
Време: 10:47 на 19 Jul 2013
Име: Dodgeball
Описание: You have beaten the Noria Mines boss with full health.
Време: 11:31 на 19 Jul 2013
Име: Card Player
Описание: You have won a game of Double Twin.
Време: 11:37 на 19 Jul 2013
Име: Excavations
Описание: You have used a bomb to destroy a wall.
Време: 11:52 на 19 Jul 2013
Име: Star of Evoland
Описание: You have found 10 hidden stars.
Време: 11:52 на 19 Jul 2013
Име: Heavy Purse
Описание: You have looted 20000 glis in one play.
Време: 12:26 на 19 Jul 2013
Име: Undertaker
Описание: You have killed 100 skeletons.
Време: 12:37 на 19 Jul 2013
Име: Turtle Soup
Описание: You have killed 10 A'tuins
Време: 12:45 на 19 Jul 2013
Име: DVD Player
Описание: You bought the DVD player in Aogai.
Време: 12:48 на 19 Jul 2013
Име: Time Traveller
Описание: You have travelled through time 12 times.
Време: 13:00 на 19 Jul 2013
Име: Exterminator
Описание: You killed a bat with a bomb.
Време: 13:09 на 19 Jul 2013
Име: Sniper
Описание: You killed a skeleton with the bow.
Време: 13:26 на 19 Jul 2013
Име: Card Champion
Описание: You have defeated the strongest decks of Double Twin!
Време: 14:08 на 19 Jul 2013
Име: Dungeon Crawler
Описание: You have found the Shrine of the Babamut.
Време: 14:25 на 19 Jul 2013
Име: It was an accident
Описание: You have destroyed 20 pots in one play.
Време: 14:26 на 19 Jul 2013
Име: Card Collector
Описание: You have found 15 Double Twin cards.
Време: 16:48 на 19 Jul 2013
Име: Cartographer
Описание: You have found the Hidden Lake.
Време: 16:57 на 19 Jul 2013
Име: Superstar of Evoland
Описание: You have found 20 hidden stars.
Време: 16:58 на 19 Jul 2013
Име: Takoyaki
Описание: You killed an Octorac with a flaming arrow.
Време: 16:59 на 19 Jul 2013
Име: True Explorer
Описание: You have found the Hidden Cave.
Време: 17:08 на 19 Jul 2013
Име: Choboko Hunter
Описание: You found and killed a Choboko.
Време: 17:12 на 19 Jul 2013
Име: Master Collector
Описание: You have shown your full deck of cards to Garen!
Време: 17:25 на 19 Jul 2013
Име: Hoarder
Описание: You have looted 50000 glis in one play.
Време: 17:32 на 19 Jul 2013
Име: Megastar of Evoland
Описание: You have found all the hidden stars.
Време: 18:25 на 19 Jul 2013
Име: Hero
Описание: You have defeated Zephyros.
Време: 19:30 на 19 Jul 2013

List
Stories