Jacob Jones and the Bigfoot Mystery
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: PSVita
Жанрове: Adventure Casual
Степен на сложност: 1/10
Брой постижения/трофеи: 20
Отключени: 20
Процент: 100%
Завършена номер: 3
Отнето време: 1 месец 4 дни 22 часа 37 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: First Step
Описание: Complete your First Puzzle
Време: 05:21 на 20 Jun 2013
Име: Unjammed
Описание: Complete Log Jam in less than 12 moves
Време: 05:26 на 20 Jun 2013
Име: Quick Packer
Описание: Complete Pack Mentality in less than 9 moves
Време: 05:37 на 20 Jun 2013
Име: Starting Point
Описание: Earn 10000 merits
Време: 05:50 на 20 Jun 2013
Име: Bird In The Hand
Описание: Collect 3 Gnatnobblers
Време: 02:11 на 25 Jul 2013
Име: Pale Garbage Kid
Описание: Collect 40 soda cans
Време: 02:22 на 25 Jul 2013
Име: Low Roller
Описание: Complete Rolling Blunder in less than 27 moves
Време: 02:44 на 25 Jul 2013
Име: Survivalist
Описание: Survive the First Night in camp
Време: 02:46 на 25 Jul 2013
Име: Gnats Nobbled
Описание: Collect all Gnatnobblers
Време: 02:49 на 25 Jul 2013
Име: Intermediate Puzzler
Описание: Complete 10 puzzles
Време: 02:58 на 25 Jul 2013
Име: Mythbuster
Описание: Meet a Bigfoot
Време: 03:02 на 25 Jul 2013
Име: Low Notes
Описание: Complete A Note of Friendship in less than 6 moves
Време: 03:03 на 25 Jul 2013
Име: Order Of Merit
Описание: Earn 40000 merits
Време: 03:10 на 25 Jul 2013
Име: Pilot's License
Описание: Reach the Airfield
Време: 03:29 на 25 Jul 2013
Име: Garbage Collector
Описание: Collect all soda cans
Време: 03:34 на 25 Jul 2013
Име: Professor Puzzle
Описание: Complete 20 puzzles
Време: 03:40 на 25 Jul 2013
Име: Circuit Trained
Описание: Complete Circuit Training in less than 9 moves
Време: 03:42 на 25 Jul 2013
Име: Storyteller
Описание: Complete Episode 1
Време: 03:47 на 25 Jul 2013
Име: Digested
Описание: Complete That Ain't Sitting Right in less than 13 moves
Време: 03:59 на 25 Jul 2013
Име: Maximus Meritus
Описание: Earn maximum merits for Episode 1
Време: 03:59 на 25 Jul 2013

List
Stories