Virtue's Last Reward
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: PSVita
Жанрове: Adventure
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 33
Отключени: 33
Процент: 100%
Завършена номер: 2
Отнето време: 3 дни 19 часа 47 минути
Завършена платина: 54

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: An Eidetic Experience
Описание: Found a file.
Време: 12:06 на 18 Jun 2013
Име: Classified
Описание: Found a secret.
Време: 12:19 на 18 Jun 2013
Име: Bachelor of Escapology
Описание: Escaped from the elevator.
Време: 12:21 на 18 Jun 2013
Име: Escapey
Описание: Escaped on Hard difficulty.
Време: 13:02 на 18 Jun 2013
Име: Escapest
Описание: Escaped everything on Hard difficulty.
Време: 13:02 на 18 Jun 2013
Име: Every Ending Begins Somewhere
Описание: Saw any of the endings.
Време: 14:48 на 18 Jun 2013
Име: Behind Blue Eyes
Описание: Saw Dio's ending.
Време: 14:48 на 18 Jun 2013
Име: In Root Beer Veritas
Описание: Saw Tenmyouji's ending.
Време: 14:48 на 18 Jun 2013
Име: That Wasn't Supposed to Happen
Описание: Saw any of the bad endings.
Време: 10:07 на 19 Jun 2013
Име: Master of Escapology
Описание: Escaped from eight rooms.
Време: 09:36 на 21 Jun 2013
Име: I Can't Believe It's Not Murder!
Описание: Opened the second lock.
Време: 10:05 на 21 Jun 2013
Име: An Equal and Opposite Reaction
Описание: Saw Quark's ending.
Време: 11:19 на 21 Jun 2013
Име: Secret Agent Woman
Описание: Saw Clover's ending.
Време: 12:38 на 21 Jun 2013
Име: To Each According to His Needle
Описание: Opened the first lock.
Време: 13:11 на 21 Jun 2013
Име: Through the Looking Glass
Описание: Saw K's ending.
Време: 13:18 на 21 Jun 2013
Име: If I Told You You Had A Nice Antibody...
Описание: Opened the fourth lock.
Време: 15:07 на 21 Jun 2013
Име: He Was Convicted of a String of Numbers
Описание: Opened the fifth lock.
Време: 15:39 на 21 Jun 2013
Име: Best Served Cold
Описание: Saw Alice's ending.
Време: 15:50 на 21 Jun 2013
Име: Who Set Up Us The Bomb, Part 1
Описание: Opened the seventh lock.
Време: 00:44 на 22 Jun 2013
Име: No Lying Down On the Job
Описание: Opened the sixth lock.
Време: 01:11 на 22 Jun 2013
Име: Arms Race
Описание: Saw Sigma's ending.
Време: 01:23 на 22 Jun 2013
Име: Gotta Hand It To You
Описание: Opened the third lock.
Време: 01:30 на 22 Jun 2013
Име: Tears in the Rain
Описание: Saw Luna's ending.
Време: 05:03 на 22 Jun 2013
Име: Why'd You Do That, You Dumas!
Описание: Opened the eighth lock.
Време: 05:48 на 22 Jun 2013
Име: Who Set Up Us The Bomb, Part A
Описание: Opened the ninth lock.
Време: 06:03 на 22 Jun 2013
Име: Some Days You Just Can't Get Rid of a Bomb
Описание: Opened the tenth lock.
Време: 06:14 на 22 Jun 2013
Име: Redacted
Описание: Found ALL the secrets!
Време: 06:54 на 22 Jun 2013
Име: A Consumate Collection
Описание: Found ALL the files!
Време: 06:55 на 22 Jun 2013
Име: Doctor of Escapology
Описание: Escaped from sixteen rooms.
Време: 06:56 на 22 Jun 2013
Име: Time After Time
Описание: Saw Phi's ending.
Време: 07:43 на 22 Jun 2013
Име: Fire and Ice
Описание: Saw the end. Or maybe the beginning?
Време: 07:46 на 22 Jun 2013
Име: Virtue's Last Reward
Описание: Acquired all trophies.
Време: 07:54 на 22 Jun 2013
Име: A Certain Point of View
Описание: Caught a glimpse of another time.
Време: 07:54 на 22 Jun 2013

List
Stories