Doodle God
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: PSVita
Жанрове: Casual
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 11
Отключени: 11
Процент: 100%
Завършена номер: 1
Отнето време: 1 час 53 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Combo!
Описание: Create two new elements in a row!
Време: 07:20 на 18 Jun 2013
Име: Great Combinator
Описание: Create five new elements in a row.
Време: 07:21 на 18 Jun 2013
Име: Creator of Civilization
Описание: Complete first episode.
Време: 07:51 на 18 Jun 2013
Име: Brilliant Inventor
Описание: Complete first episode, without using any tips.
Време: 07:51 на 18 Jun 2013
Име: God’s hundred
Описание: Create 100 different elements.
Време: 07:53 на 18 Jun 2013
Име: Creator of Technology
Описание: Complete second episode.
Време: 08:00 на 18 Jun 2013
Име: Creator of Modernity
Описание: Complete third episode.
Време: 09:01 на 18 Jun 2013
Име: Deity of Darkness
Описание: Create all bad things.
Време: 09:07 на 18 Jun 2013
Име: Creator of Magic
Описание: Complete fourth episode.
Време: 09:13 на 18 Jun 2013
Име: World Creator
Описание: Create a world.
Време: 09:13 на 18 Jun 2013
Име: Master of the Worlds
Описание: Create world without using any tips.
Време: 09:13 на 18 Jun 2013

List
Stories