Angry Birds Space
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual
Степен на сложност: 8/10
Брой постижения/трофеи: 52
Отключени: 52
Процент: 100%
Завършена номер: 218
Отнето време: 1 година 10 месеца 5 часа

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Professional Level
Описание: Get three stars
Време: 10:40 на 28 May 2013
Име: Menu Popper
Описание: Pop 100 bubbles in the main menu
Време: 10:52 на 28 May 2013
Име: Cosmic Discovery
Описание: Find 1 eggsteroid
Време: 12:12 на 28 May 2013
Име: Banging Heads
Описание: Pop pig with another pig
Време: 13:08 на 28 May 2013
Име: Name Popper
Описание: Pop all name bubbles in credits
Време: 13:17 на 28 May 2013
Име: Vegetables of Vengeance
Описание: Defeat Boss 1
Време: 10:16 на 6 Jun 2013
Име: Episode 1 - Score Addict
Описание: Episode 1: Get 1 900 000 points
Време: 15:07 на 25 Sep 2013
Име: Pig Popper
Описание: Pop 1 000 pigs
Време: 15:33 на 25 Sep 2013
Име: Episode 1 - Total Destruction
Описание: Episode 1: Get three stars in all levels
Време: 15:53 на 25 Sep 2013
Име: Centripetal Force
Описание: Shoot a bird into a lagrangian point
Време: 15:56 на 25 Sep 2013
Име: Three Hog Night
Описание: Freeze 3 pigs with one ice bird
Време: 12:08 на 26 Sep 2013
Име: Handy Man
Описание: Defeat Boss 2
Време: 12:41 на 26 Sep 2013
Име: Absolute Zero
Описание: Freeze the king pig
Време: 12:47 на 26 Sep 2013
Име: Woodpecker
Описание: Smash 5 000 wooden blocks
Време: 12:51 на 26 Sep 2013
Име: Episode 2 - Score Addict
Описание: Episode 2: Get 2 310 000 points
Време: 12:58 на 26 Sep 2013
Име: Episode 2 - Total Destruction
Описание: Episode 2: Get three stars in all levels
Време: 13:51 на 26 Sep 2013
Име: Bubble Popper
Описание: Pop 1 000 bubbles
Време: 17:18 на 26 Sep 2013
Име: Icepicker
Описание: Smash 5 000 ice blocks
Време: 17:34 на 26 Sep 2013
Име: Eggsteroid Hunter
Описание: Find 5 eggsteroids
Време: 10:18 на 27 Sep 2013
Име: Starman
Описание: Get 250 stars
Време: 10:48 на 27 Sep 2013
Име: Gravitational Escape
Описание: 100 birds exit athmosphere
Време: 16:44 на 27 Sep 2013
Име: Popcorn Popper
Описание: Pop 750 popcorns
Време: 17:39 на 27 Sep 2013
Име: Great Balls of Fire
Описание: Destroy 100 asteroids
Време: 10:41 на 1 Oct 2013
Име: Stonecutter
Описание: Smash 5 000 stone blocks
Време: 12:02 на 1 Oct 2013
Име: Block Smasher
Описание: Smash 50 000 blocks
Време: 12:27 на 1 Oct 2013
Име: Curiosity Killed the Pig
Описание: Defeat Boss 4
Време: 15:03 на 1 Oct 2013
Име: Space Episode 5 - Total Destruction
Описание: Get three stars in all levels
Време: 15:17 на 1 Oct 2013
Име: Space Episode 5 - Score Addict
Описание: Episode 5: Get 3 450 000 points
Време: 15:17 на 1 Oct 2013
Име: The Big Burp
Описание: Defeat Boss 3
Време: 16:37 на 1 Oct 2013
Име: Episode 4 - Total Destruction
Описание: Episode 4: Get three stars in all levels
Време: 11:13 на 3 Oct 2013
Име: Episode 4 - Score Addict
Описание: Episode 4: Get 3 450 000 points
Време: 11:14 на 3 Oct 2013
Име: Waterfowl
Описание: Jump from water 100 times.
Време: 11:25 на 3 Oct 2013
Име: Big Spook
Описание: Make 6 pigs scared with one green bird
Време: 11:26 на 3 Oct 2013
Име: Sub Pig
Описание: Defeat Boss 5
Време: 14:29 на 3 Oct 2013
Име: Bird Launcher
Описание: Launch 5 000 birds
Време: 15:49 на 3 Oct 2013
Име: Space Episode 6 - Total Destruction
Описание: Episode 6: Get three stars in all levels
Време: 16:06 на 3 Oct 2013
Име: Space Episode 6 - Score Addict
Описание: Episode 6: Get 2 910 000 points
Време: 16:08 на 3 Oct 2013
Име: Throw crystals to the pigs
Описание: Explode 100 crystal planets
Време: 10:08 на 4 Oct 2013
Име: Shattered Dreams
Описание: Defeat Boss 6
Време: 12:02 на 4 Oct 2013
Име: Space Episode 7 - Total Destruction
Описание: Episode 7: Get three stars in all levels
Време: 12:37 на 4 Oct 2013
Име: Space Episode 7 - Score Addict
Описание: Episode 7: Get 2 810 000 points
Време: 12:39 на 4 Oct 2013
Име: Pigsicle
Описание: Freeze 500 pigs
Време: 12:48 на 4 Oct 2013
Име: Birds of Courage
Описание: Finish Danger Zone
Време: 15:07 на 4 Oct 2013
Име: Danger Zone - Total Destruction
Описание: Danger Zone: Get three stars in all levels
Време: 15:49 на 4 Oct 2013
Име: Danger Zone - Score Addict
Описание: Danger Zone: Get 3 130 000 points
Време: 16:00 на 4 Oct 2013
Име: Smash Maniac
Описание: Smash 500 000 blocks
Време: 20:34 на 5 Oct 2013
Име: Space Episode 8 Part 1 - Score Addict
Описание: Episode 8 Part 1: Get 1 734 480 points
Време: 13:40 на 6 Jun 2014
Име: Space Episode 8 Part 1 - Total Destruction
Описание: Episode 8 Part 1: Get three stars in all levels
Време: 13:46 на 6 Jun 2014
Име: Space Episode 8 Part 2 - Score Addict
Описание: Episode 8 Part 2: Get 1 935 360 points
Време: 15:27 на 6 Jun 2014
Име: Space Episode 8 Part 2 - Total Destruction
Описание: Episode 8 Part 2: Get three stars in all levels
Време: 15:34 на 6 Jun 2014
Име: Brass Hogs - Total Destruction
Описание: Brass Hogs: Get three stars in all levels
Време: 15:04 на 24 Mar 2015
Име: Brass Hogs - Score Addict
Описание: Brass Hogs: Get 2 780 000 points
Време: 15:28 на 24 Mar 2015

List
Stories