Cogs
Основна информация


Година на издаване: 2009
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Indie
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 18
Отключени: 18
Процент: 100%
Завършена номер: 30
Отнето време: 5 месеца 14 дни 5 часа 47 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Aptitude
Описание: Earn your first triple-gold award
Време: 10:06 на 29 Nov 2010
Име: Full Speed Ahead
Описание: Finish a level in Inventor Mode in 5 seconds or less
Време: 10:08 на 29 Nov 2010
Име: Tinkerer
Описание: Earn 100 stars
Време: 11:23 на 29 Nov 2010
Име: Apprentice
Описание: Complete 10 levels in Inventor Mode
Време: 11:40 на 29 Nov 2010
Име: Precisionist
Описание: Complete 10 Move Challenges
Време: 10:39 на 17 Dec 2010
Име: Chronometrist
Описание: Complete 10 Time Challenges
Време: 10:47 на 17 Dec 2010
Име: Aurifex
Описание: Earn 10 triple-gold awards
Време: 11:21 на 17 Dec 2010
Име: Widgeteer
Описание: Earn 200 stars
Време: 11:30 на 17 Dec 2010
Име: Keymaster
Описание: Unlock every level in Inventor Mode
Време: 14:41 на 17 Dec 2010
Име: Gadgeteer
Описание: Earn 400 stars
Време: 15:33 на 17 Feb 2011
Име: Composer
Описание: Earn at least bronze Time and Move awards on all music levels
Време: 09:41 на 18 Feb 2011
Име: Maestro
Описание: Earn triple-gold on all music levels
Време: 09:41 на 18 Feb 2011
Име: Cogsmith
Описание: Complete 50 levels in Inventor Mode
Време: 10:21 на 18 Feb 2011
Име: Pilot
Описание: Earn at least bronze Time and Move awards on all flying levels
Време: 10:21 на 18 Feb 2011
Име: Aeronaut
Описание: Earn triple-gold on all flying levels
Време: 10:21 на 18 Feb 2011
Име: Master Precisionist
Описание: Complete 50 Move Challenges
Време: 13:02 на 12 May 2011
Име: Chronomancer
Описание: Complete 50 Time Challenges
Време: 16:45 на 12 May 2011
Име: Sprocketeer
Описание: Earn every star
Време: 16:54 на 12 May 2011

List
Stories