Waking Mars
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Adventure Indie Platformer
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 17
Отключени: 17
Процент: 100%
Завършена номер: 190
Отнето време: 4 дни 3 часа 32 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Research: Halid Zoa
Описание: Complete research objectives on Halid-class Zoa lifeforms.
Време: 17:31 на 13 Jun 2013
Име: Research: Cerebranes
Описание: Complete research objectives on Cerebrane lifeforms.
Време: 10:28 на 17 Jun 2013
Име: Research: Hydron Zoa
Описание: Complete research objectives on Hydron-class Zoa lifeforms.
Време: 10:31 на 17 Jun 2013
Име: Research: Cycot
Описание: Complete research objectives on Cycot lifeforms.
Време: 11:11 на 17 Jun 2013
Име: Research: Larian
Описание: Complete research objectives on Larian lifeforms.
Време: 11:14 на 17 Jun 2013
Име: Research: Fertile Terrain
Описание: Complete research on Fertile Terrain.
Време: 11:35 на 17 Jun 2013
Име: Research: Prax Zoa
Описание: Complete research objectives on Prax-class Zoa lifeforms.
Време: 12:14 на 17 Jun 2013
Име: Research: Hazards
Описание: Complete research objectives on the hazardous environments of Lethe Cavern.
Време: 12:56 на 17 Jun 2013
Име: Research: Ledon Zoa
Описание: Complete research objectives on Ledon-class Zoa lifeforms.
Време: 12:57 на 17 Jun 2013
Име: Research: Feran Zoa
Описание: Complete research objectives on Feran-class Zoa lifeforms.
Време: 14:02 на 17 Jun 2013
Име: Finding 0CT0
Описание: Determine the fate of 0CT0.
Време: 14:56 на 17 Jun 2013
Име: Research: Cephad Zoa
Описание: Complete research objectives on Cephad-class Zoa lifeforms.
Време: 15:10 на 17 Jun 2013
Име: Research: MegaZoa
Описание: Complete research objectives on MegaZoa.
Време: 15:51 на 17 Jun 2013
Име: Research: Phyta
Описание: Complete research objectives on Phyta-class lifeforms.
Време: 17:02 на 17 Jun 2013
Име: Mars Awake
Описание: Complete the game.
Време: 17:25 на 17 Jun 2013
Име: A Light Into Space
Описание: Activate Core illumination.
Време: 17:25 на 17 Jun 2013
Име: The Journey Begins
Описание: Complete the game, unlocking the special ending.
Време: 21:03 на 17 Jun 2013

List
Stories