Cloning Clyde
Основна информация


Година на издаване: 2011
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Family Indie
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 25
Отключени: 25
Процент: 100%
Завършена номер: 50
Отнето време: 1 ден 2 часа 49 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Worth Saving
Описание: Rescue a clyde
Време: 11:41 на 7 Sep 2011
Име: Fastest clone on earth
Описание: Ride a rocket
Време: 11:49 на 7 Sep 2011
Име: Poultry Party
Описание: Become a Chicken-Clyde.
Време: 11:53 на 7 Sep 2011
Име: Security Hole
Описание: Destroy 10 security bots
Време: 11:54 на 7 Sep 2011
Име: Becoming Baaaad
Описание: Become a Sheep-Clyde.
Време: 11:57 на 7 Sep 2011
Име: Duh Iunno
Описание: Confuse clyde with extraneous input 15 times
Време: 11:58 на 7 Sep 2011
Име: My other belt is black
Описание: Super attack five machines
Време: 12:03 на 7 Sep 2011
Име: Absurd Amphibian
Описание: Become a Frog-Clyde.
Време: 13:39 на 7 Sep 2011
Име: Ponderous Procreation
Описание: Clone yourself 25 times
Време: 22:36 на 7 Sep 2011
Име: Rescue... me?
Описание: Rescue 40 clydes
Време: 22:44 на 7 Sep 2011
Име: Boom-shakalaka
Описание: Destroy a security bot with a rocket
Време: 10:32 на 8 Sep 2011
Име: Ancestorial Antics
Описание: Become an Ape-Clyde.
Време: 10:39 на 8 Sep 2011
Име: Kenn Collection
Описание: Collect 50 of the cloned Killer Kenn Action Figures.
Време: 10:40 на 8 Sep 2011
Име: Yee-Haw!
Описание: Ride a sheep in the cowboy outfit
Време: 11:02 на 8 Sep 2011
Име: Machinicide
Описание: Destroy 50 security bots
Време: 11:09 на 8 Sep 2011
Име: Foolish Freedom
Описание: Exit 75 clones through the ventilation shafts.
Време: 11:14 на 8 Sep 2011
Име: Got a bunch!
Описание: Collect 100 of the cloned Killer Kenn Action Figures
Време: 11:43 на 8 Sep 2011
Име: Wheely tired
Описание: Run in wheels for 30 minutes (cumulative over a level, but not the game.)
Време: 12:06 на 8 Sep 2011
Име: One Man Army
Описание: Clone yourself 50 times
Време: 12:49 на 8 Sep 2011
Име: Killer Kudos
Описание: Collect all of the cloned Killer Kenn Action Figures.
Време: 13:02 на 8 Sep 2011
Име: Oh the bot-manatee!
Описание: Destroy 100 secuirty bots
Време: 13:07 на 8 Sep 2011
Име: Master of all Clyde-Dumb
Описание: Win the game!
Време: 13:38 на 8 Sep 2011
Име: King Clyde
Описание: Complete all of the Challenge Levels.
Време: 14:30 на 8 Sep 2011
Име: Dupliclone Dash
Описание: Complete levels 1-24 and 10 Challenge levels under par time.
Време: 14:30 на 8 Sep 2011
Име: D.N.Ain't
Описание: Become a Mutant-Clyde.
Време: 14:30 на 8 Sep 2011

List
Stories