Defenders of Ardania
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Strategy
Степен на сложност: 6/10
Брой постижения/трофеи: 12
Отключени: 12
Процент: 100%
Завършена номер: 247
Отнето време: 7 месеца 8 дни 8 часа 50 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Rookie
Описание: Finish the first mission.
Време: 16:50 на 25 Jun 2013
Име: Cunning
Описание: Win a level without towers.
Време: 17:09 на 25 Jun 2013
Име: Vacuum Cleaner Agent
Описание: Sell 10 towers in a single mission.
Време: 17:13 на 25 Jun 2013
Име: Demolition man
Описание: Destroy the Minotaur Base.
Време: 17:33 на 25 Jun 2013
Име: Librarian
Описание: Use the unit info 10 times.
Време: 12:04 на 27 Jun 2013
Име: Lucky!
Описание: Win 5 multiplayer match in a row.
Време: 15:27 на 3 Dec 2013
Име: Master Economist
Описание: Use all Economy Upgrades in one mission.
Време: 15:53 на 3 Dec 2013
Име: Straight Flush
Описание: Build all tower types of one race in one mission.
Време: 16:03 на 3 Dec 2013
Име: Veteran
Описание: Finish the Campaign.
Време: 16:42 на 3 Dec 2013
Име: Survivor
Описание: Survive 60 waves on the Survival game mode.
Време: 12:39 на 29 Jan 2014
Име: Grandmaster
Описание: Complete all levels in Limited Resource mode.
Време: 00:40 на 30 Jan 2014
Име: Don't Panic!
Описание: Unlock all achievements.
Време: 00:40 на 30 Jan 2014

List
Stories