The Cave
Основна информация


Година на издаване: 2013
Платформа: PS3
Жанрове: Adventure
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 20
Отключени: 20
Процент: 100%
Завършена номер: 81
Отнето време: 1 месец 20 дни 23 часа 17 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Well Done
Описание: Sacrificed oneself for ultimate flavor.
Време: 13:25 на 14 Apr 2013
Име: Shoplifting
Описание: Stole.
Време: 13:35 на 14 Apr 2013
Име: Royal Buffet
Описание: Where did the King go anyway?
Време: 14:00 на 14 Apr 2013
Име: Weight of the Beast
Описание: The scale reveals a baleful figure.
Време: 08:44 на 15 Apr 2013
Име: Fire In The Hole
Описание: 3 die by the Miner's hand.
Време: 09:07 на 15 Apr 2013
Име: Smells Like Team Spirit
Описание: Everyone is gross.
Време: 09:44 на 15 Apr 2013
Име: To Soothe A Savage Beast
Описание: Captured crusty melodies.
Време: 10:12 на 15 Apr 2013
Име: Creamed Corn
Описание: Food-based destruction.
Време: 10:38 на 15 Apr 2013
Име: What You Always Wanted
Описание: Reached the bottom.
Време: 10:52 на 15 Apr 2013
Име: Hazardous Work Environment
Описание: Slipped, where wet.
Време: 13:29 на 16 Apr 2013
Име: Remorse
Описание: Remembered it's wrong to steal.
Време: 13:56 на 16 Apr 2013
Име: Don't Fill Up On Fortune Cookies
Описание: Peered into everyone's fate.
Време: 03:52 на 19 May 2013
Име: Such Bad Children
Описание: Broke things.
Време: 04:25 на 19 May 2013
Име: Embrace Impermanence
Описание: Broke bridges.
Време: 06:52 на 19 May 2013
Име: Redemption
Описание: Saw the good in everyone.
Време: 07:38 на 19 May 2013
Име: Win-win-win-win-win-win-win
Описание: Everyone reached the bottom.
Време: 07:38 на 19 May 2013
Име: Walk Like An Adventurer
Описание: Pantomimed an ancient hieroglyph.
Време: 10:15 на 19 May 2013
Име: Who Wants to Live Forever
Описание: Nobody died.
Време: 12:41 на 4 Jun 2013
Име: The Whole Story
Описание: Collector of forgotten dreams.
Време: 12:43 на 4 Jun 2013
Име: Corruption
Описание: Saw the darkness in all our hearts.
Време: 12:43 на 4 Jun 2013

List
Stories