Dynasty Warriors 6 Empires
Основна информация


Година на издаване: 2009
Платформа: PS3
Жанрове: Action
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 51
Отключени: 51
Процент: 100%
Завършена номер: 70
Отнето време: 1 ден 4 часа 58 минути
Завършена платина: 45

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: A Challenger Appears
Описание: Completed battle as a custom character
Време: 09:57 на 7 Mar 2013
Име: Cleared "Yellow Turban Uprising"
Описание: Reached end of "Yellow Turban Uprising" scenario
Време: 11:29 на 7 Mar 2013
Име: Cleared "Chaos"
Описание: Reached end of "Chaos" scenario
Време: 13:39 на 7 Mar 2013
Име: Cleared "The Three Kingdoms"
Описание: Reached end of "The Three Kingdoms" scenario
Време: 14:22 на 7 Mar 2013
Име: Cleared "Battle of Chi Bi"
Описание: Reached end of "Battle of Chi Bi" scenario
Време: 15:00 на 7 Mar 2013
Име: Cleared "Battle of Guan Du"
Описание: Reached end of "Battle of Guan Du" scenario
Време: 09:54 на 8 Mar 2013
Име: Cleared All Scenarios
Описание: Reached end of all scenarios
Време: 09:54 на 8 Mar 2013
Име: One-Eyed Wolf
Описание: Completed battle as Xiahou Dun
Време: 10:01 на 8 Mar 2013
Име: Menace on the Battlefield
Описание: Completed battle as Dian Wei
Време: 10:06 на 8 Mar 2013
Име: Master of Intrigue
Описание: Completed battle as Sima Yi
Време: 10:10 на 8 Mar 2013
Име: Feared Throughout the Land
Описание: Completed battle as Zhang Liao
Време: 10:14 на 8 Mar 2013
Име: Man of Vision
Описание: Completed battle as Cao Cao
Време: 10:18 на 8 Mar 2013
Име: Loyal Companion
Описание: Completed battle as Zhou Yu
Време: 10:21 на 8 Mar 2013
Име: Rising Star of Wu
Описание: Completed battle as Lu Xun
Време: 10:25 на 8 Mar 2013
Име: Tomboy of Sun
Описание: Completed battle as Sun Shang Xiang
Време: 10:29 на 8 Mar 2013
Име: Rough-and-tumble
Описание: Completed battle as Gan Ning
Време: 10:35 на 8 Mar 2013
Име: Tiger of Jiang Dong
Описание: Completed battle as Sun Jian
Време: 10:40 на 8 Mar 2013
Име: Little Dragon
Описание: Completed battle as Zhao Yun
Време: 10:44 на 8 Mar 2013
Име: God of War
Описание: Completed battle as Guan Yu
Време: 10:47 на 8 Mar 2013
Име: Jovial Warrior
Описание: Completed battle as Zhang Fei
Време: 10:50 на 8 Mar 2013
Име: Master of Strategy
Описание: Completed battle as Zhuge Liang
Време: 10:54 на 8 Mar 2013
Име: Benevolent Ruler
Описание: Completed battle as Liu Bei
Време: 10:57 на 8 Mar 2013
Име: Elegant Dancer
Описание: Completed battle as Diao Chan
Време: 11:00 на 8 Mar 2013
Име: Mightiest in the Land
Описание: Completed battle as Lu Bu
Време: 11:03 на 8 Mar 2013
Име: Gourmand
Описание: Completed battle as Xu Zhu
Време: 11:09 на 8 Mar 2013
Име: Quick as Lightning
Описание: Completed battle as Xiahou Yuan
Време: 11:14 на 8 Mar 2013
Име: The Warrior's Art
Описание: Completed battle as Xu Huang
Време: 11:17 на 8 Mar 2013
Име: Refined Warrior
Описание: Completed battle as Zhang He
Време: 11:21 на 8 Mar 2013
Име: Bringer of Peace
Описание: Completed battle as Cao Ren
Време: 11:24 на 8 Mar 2013
Име: Unrivaled Ambition
Описание: Completed battle as Cao Pi
Време: 11:31 на 8 Mar 2013
Име: Unwavering Honor
Описание: Completed battle as Taishi Ci
Време: 11:35 на 8 Mar 2013
Име: Triumph of Knowledge
Описание: Completed battle as Lu Meng
Време: 11:38 на 8 Mar 2013
Име: Pillar of Wu
Описание: Completed battle as Huang Gai
Време: 11:42 на 8 Mar 2013
Име: Silent Warrior
Описание: Completed battle as Zhou Tai
Време: 11:45 на 8 Mar 2013
Име: Cold As Ice
Описание: Completed battle as Ling Tong
Време: 11:48 на 8 Mar 2013
Име: Hot Blooded
Описание: Completed battle as Sun Ce
Време: 12:47 на 8 Mar 2013
Име: Young Tiger
Описание: Completed battle as Sun Quan
Време: 12:50 на 8 Mar 2013
Име: Righteous Crusader
Описание: Completed battle as Ma Chao
Време: 12:53 на 8 Mar 2013
Име: Seasoned Veteran
Описание: Completed battle as Huang Zhong
Време: 12:56 на 8 Mar 2013
Име: Fierce Barbarian
Описание: Completed battle as Wei Yan
Време: 12:59 на 8 Mar 2013
Име: Son of the God of War
Описание: Completed battle as Guan Ping
Време: 13:02 на 8 Mar 2013
Име: Mysterious Traveler
Описание: Completed battle as Pang Tong
Време: 13:05 на 8 Mar 2013
Име: Paradise of Tyranny
Описание: Completed battle as Dong Zhuo
Време: 13:09 на 8 Mar 2013
Име: Proud Nobleman
Описание: Completed battle as Yuan Shao
Време: 13:12 на 8 Mar 2013
Име: Grand Master
Описание: Completed battle as Zhang Jiao
Време: 13:18 на 8 Mar 2013
Име: Enchanting Beauty
Описание: Completed battle as Zhen Ji
Време: 13:20 на 8 Mar 2013
Име: Exquisite Flower
Описание: Completed battle as Xiao Qiao
Време: 13:24 на 8 Mar 2013
Име: Brains and Beauty
Описание: Completed battle as Yue Ying
Време: 13:26 на 8 Mar 2013
Име: Nanman King
Описание: Completed battle as Meng Huo
Време: 13:29 на 8 Mar 2013
Име: Unlocked All Bonuses
Описание: Unlocked all bonus material
Време: 14:55 на 8 Mar 2013
Име: True Warrior
Описание: Obtained all trophies
Време: 14:55 на 8 Mar 2013

List
Stories