Ar Tonelico Qoga: Knell of Ar Ciel
Основна информация


Година на издаване: 2011
Платформа: PS3
Жанрове: RPG
Степен на сложност: 4/10
Брой постижения/трофеи: 59
Отключени: 59
Процент: 100%
Завършена номер: 68
Отнето време: 6 дни 6 часа 5 минути
Завършена платина: 43

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Sarapatra's Wedding
Описание: Unlocked the event.
Време: 17:53 на 15 Feb 2013
Име: The Aggressive Guy
Описание: Gained a victory in 100 battles!
Време: 02:18 на 16 Feb 2013
Име: Saki's Friend
Описание: Unlocked 30% of Saki's CS.
Време: 03:04 на 16 Feb 2013
Име: Synthesis Newbie
Описание: Performed 10 new synthesis sessions.
Време: 03:07 на 16 Feb 2013
Име: Finnel's Buddy
Описание: Unlocked 30% of Finnel's CS.
Време: 03:36 на 16 Feb 2013
Име: Yurisica's Approach
Описание: Unlocked the event.
Време: 03:36 на 16 Feb 2013
Име: Phase 1 Beater
Описание: Beat phase 1.
Време: 05:17 на 16 Feb 2013
Име: Good Mood With Finnel 1
Описание: Unlocked the event.
Време: 09:53 на 16 Feb 2013
Име: Hot Springs Encounter
Описание: Unlocked the event.
Време: 10:24 на 16 Feb 2013
Име: Uninstalling With Soma
Описание: Unlocked the event.
Време: 11:14 на 16 Feb 2013
Име: The Mixer
Описание: Performed 30 new synthesis sessions.
Време: 11:24 на 16 Feb 2013
Име: The Bellicose Man
Описание: Gained a victory in 200 battles!
Време: 11:55 на 16 Feb 2013
Име: Chain And Finnel
Описание: Unlocked the event.
Време: 12:21 на 16 Feb 2013
Име: Reunion With Pupils
Описание: Unlocked the event.
Време: 12:59 на 16 Feb 2013
Име: Phase 2 Beater
Описание: Beat phase 2.
Време: 13:17 на 16 Feb 2013
Име: Finnel's Hubby?
Описание: Unlocked 60% of Finnel's CS.
Време: 15:32 на 16 Feb 2013
Име: The Ravager
Описание: Encounter Bar depleted 25 times.
Време: 15:49 на 16 Feb 2013
Име: Return to Innocence
Описание: Took off 3 pieces of clothes at once.
Време: 16:01 на 16 Feb 2013
Име: Purge Carnival
Описание: Heroines Purged 3 times, and Vanguards stripped.
Време: 16:37 на 16 Feb 2013
Име: The Peon
Описание: Fled 100 times.
Време: 16:52 на 16 Feb 2013
Име: Good Mood With Finnel 2
Описание: Unlocked the event.
Време: 17:19 на 16 Feb 2013
Име: Bad Ending
Описание: Faced Saki's and Finnel's demise.
Време: 17:48 на 16 Feb 2013
Име: Finnel Normal Ending
Описание: Saw Finnel's normal ending.
Време: 18:33 на 16 Feb 2013
Име: The Fighting Machine
Описание: Gained a victory in 300 battles!
Време: 19:47 на 16 Feb 2013
Име: The Alchemist
Описание: Performed 60 new synthesis sessions.
Време: 20:52 на 16 Feb 2013
Име: Soma VS Soma
Описание: Unlocked the event.
Време: 03:35 на 17 Feb 2013
Име: Rendezvous
Описание: Unlocked the event.
Време: 05:48 на 17 Feb 2013
Име: Tyria's Fellow
Описание: Unlocked 30% of Tyria's CS.
Време: 05:53 на 17 Feb 2013
Име: Wailing
Описание: Unlocked the event.
Време: 07:00 на 17 Feb 2013
Име: Sing Out The Genesis!
Описание: Unlocked the event.
Време: 07:14 на 17 Feb 2013
Име: Finnel's True Master
Описание: Unlocked 100% of Finnel's CS.
Време: 07:17 на 17 Feb 2013
Име: Mrs. Reyvinson
Описание: Someone's DP hit the maximum.
Време: 09:45 на 17 Feb 2013
Име: Save Obsession Syndrome
Описание: Saved 100 times.
Време: 10:05 на 17 Feb 2013
Име: The Master of Unlocking
Описание: Dug through all treasure chests.
Време: 10:40 на 17 Feb 2013
Име: Finnel True Ending
Описание: Saw Finnel's happy ending.
Време: 11:42 на 17 Feb 2013
Име: Saki Romantic Scene 1
Описание: Unlocked the event.
Време: 10:39 на 18 Feb 2013
Име: Saki Will Do It!
Описание: Unlocked the event.
Време: 11:25 на 18 Feb 2013
Име: Onstage
Описание: Unlocked the event.
Време: 11:31 на 18 Feb 2013
Име: Saki's Boyfriend?
Описание: Unlocked 60% of Saki's CS.
Време: 12:29 на 18 Feb 2013
Име: Lost Heart
Описание: Unlocked the event.
Време: 12:30 на 18 Feb 2013
Име: Saki Romantic Scene 2
Описание: Unlocked the event.
Време: 14:12 на 18 Feb 2013
Име: Saki Normal Ending
Описание: Saw Saki's normal ending.
Време: 14:38 на 18 Feb 2013
Име: A Daughter Is Born!?
Описание: Unlocked the event.
Време: 07:10 на 19 Feb 2013
Име: Big Sis Sakia
Описание: Unlocked the event.
Време: 08:24 на 19 Feb 2013
Име: Saki's Groom
Описание: Unlocked 100% of Saki's CS.
Време: 08:25 на 19 Feb 2013
Име: Free of the Rat Race
Описание: Money hit the maximum value.
Време: 09:15 на 19 Feb 2013
Име: "Nothing, Ma!"
Описание: Hit the Panic Button 100 times.
Време: 09:21 на 19 Feb 2013
Име: Saki True Ending
Описание: Saw Saki's happy ending.
Време: 11:58 на 19 Feb 2013
Име: Tyria's Beau
Описание: Unlocked 60% of Tyria's CS.
Време: 13:02 на 20 Feb 2013
Име: Tyria's Fears
Описание: Unlocked the event.
Време: 13:04 на 20 Feb 2013
Име: The Truth
Описание: Unlocked the event.
Време: 13:05 на 20 Feb 2013
Име: Tyria's Darling
Описание: Unlocked 100% of Tyria's CS.
Време: 13:21 на 20 Feb 2013
Име: Lovey Dovey With Tyria
Описание: Unlocked the event.
Време: 13:23 на 20 Feb 2013
Име: Tyria Normal Ending
Описание: Saw Tyria's normal ending.
Време: 13:31 на 20 Feb 2013
Име: Tyria True Ending
Описание: Saw Tyria's happy ending.
Време: 14:22 на 20 Feb 2013
Име: Cocona Ending
Описание: Saw Cocona's ending.
Време: 15:20 на 20 Feb 2013
Име: Super Guru
Описание: Every character reached Level 99.
Време: 16:34 на 20 Feb 2013
Име: Our Valued Customer
Описание: Played this game for 100 hours.
Време: 23:59 на 21 Feb 2013
Име: Finale of Ar Ciel
Описание: All trophies unlocked.
Време: 23:59 на 21 Feb 2013

List
Stories