Sly 2: Band of Thieves
Основна информация


Година на издаване: 2010
Платформа: PS3
Жанрове: Action Adventure Platformer
Степен на сложност: 2/10
Брой постижения/трофеи: 36
Отключени: 36
Процент: 100%
Завършена номер: 67
Отнето време: 4 дни 22 часа 10 минути
Завършена платина: 42

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Fiery Fox
Описание: Escape from Carmelita
Време: 12:31 на 5 Feb 2013
Име: Gotta Find Um All!
Описание: Collect 15 clue bottles
Време: 07:58 на 8 Feb 2013
Име: Bottle Capped
Описание: Collect 20 clue bottles
Време: 08:01 на 8 Feb 2013
Име: Loot Pockets
Описание: Collect 100 coins
Време: 08:06 на 8 Feb 2013
Име: Soda Popped
Описание: Collect 30 clue bottles
Време: 08:10 на 8 Feb 2013
Име: Heads Or Tails
Описание: Collect 500 coins
Време: 08:34 на 8 Feb 2013
Име: Art Snob
Описание: Replace a painting undercover
Време: 08:36 на 8 Feb 2013
Име: Exact Change
Описание: Collect 1,000 coins
Време: 09:22 на 8 Feb 2013
Име: Loot!
Описание: Collect 1,500 coins
Време: 10:47 на 8 Feb 2013
Име: Reptilian Robber
Описание: Defeat Dimitri
Време: 10:52 на 8 Feb 2013
Име: Remote Trigger
Описание: Purchase the Trigger Bomb from ThiefNet
Време: 10:58 на 8 Feb 2013
Име: Artful Dodger
Описание: Purchase the Combat Dodge from ThiefNet
Време: 10:59 на 8 Feb 2013
Име: He Is Flaming
Описание: Purchase the Fist of Flames from ThiefNet
Време: 10:59 на 8 Feb 2013
Име: Learn To Fox Trot
Описание: Dance with Carmelita
Време: 12:54 на 8 Feb 2013
Име: Someone Call A Doctor?
Описание: Purchase the Snooze Bomb from ThiefNet
Време: 13:00 на 8 Feb 2013
Име: Watch Out It’s Spicy
Описание: Defeat Rajan
Време: 18:44 на 8 Feb 2013
Име: Rise and Shine
Описание: Purchase the Alarm Clock from ThiefNet
Време: 18:50 на 8 Feb 2013
Име: Train Jumper
Описание: Hack the train
Време: 19:12 на 8 Feb 2013
Име: Spider Legs
Описание: Pickpocket 3 items from Contessa
Време: 20:33 на 8 Feb 2013
Име: Pink Fire Flop
Описание: Purchase the Raging Inferno Flop from ThiefNet
Време: 03:49 на 9 Feb 2013
Име: Big Spender
Описание: Purchase the Paraglider from ThiefNet
Време: 03:50 на 9 Feb 2013
Име: Jail Bird
Описание: Break out Carmelita from Contessa
Време: 04:23 на 10 Feb 2013
Име: Creepy Crawly
Описание: Defeat Contessa #1
Време: 04:31 на 10 Feb 2013
Име: More Creepy Crawlies
Описание: Defeat Contessa #2
Време: 04:35 на 10 Feb 2013
Име: Rocking It Shell Style
Описание: Purchase the Hover Pack from ThiefNet
Време: 04:56 на 10 Feb 2013
Име: Jailed Cotton Candy
Описание: Pickpocket 3 keys from Carmelita in Canada
Време: 05:10 на 10 Feb 2013
Име: Bear Hug
Описание: Cause a bear fight in Canada
Време: 05:33 на 10 Feb 2013
Име: Sneaky
Описание: Purchase the Silent Obliteration from ThiefNet
Време: 05:35 на 10 Feb 2013
Име: Upset Stomach
Описание: Shoot down Neyla to help out Sly
Време: 06:05 на 10 Feb 2013
Име: Tummy Trouble
Описание: Collect Clockwerk's stomach
Време: 06:05 на 10 Feb 2013
Име: Moose Head
Описание: Steal the moose costume for Murray
Време: 07:12 на 10 Feb 2013
Име: Gold Medal Winner
Описание: Defeat Jean Bison
Време: 08:21 на 10 Feb 2013
Име: You Look Great In Pink
Описание: Purchase the Diablo Fire Slam from ThiefNet
Време: 10:24 на 10 Feb 2013
Име: Tick-Tock
Описание: Defeat Clock-La
Време: 10:39 на 10 Feb 2013
Име: Bird Dentist
Описание: Use Murray's strength to open Clock-La's mouth
Време: 10:41 на 10 Feb 2013
Име: Unlikely Bandit
Описание: Unlock all Sly Cooper and the Band of Thieves Trophies
Време: 10:41 на 10 Feb 2013

List
Stories