Braid
Основна информация


Година на издаване: 2009
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Casual Indie Strategy
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 12
Отключени: 12
Процент: 100%
Завършена номер: 24
Отнето време: 2 месеца 21 дни 21 часа 33 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Traversed World 2
Описание: Travel all the way across World 2.
Време: 01:14 на 23 Dec 2010
Име: Solved World 2
Описание: Fit together all the world 2 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Време: 13:46 на 23 Dec 2010
Име: Traversed World 3
Описание: Travel all the way across World 3.
Време: 14:18 на 23 Dec 2010
Име: Solved World 3
Описание: Fit together all the world 3 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Време: 14:19 на 23 Dec 2010
Име: Traversed World 4
Описание: Travel all the way across World 4.
Време: 21:33 на 24 Dec 2010
Име: Solved World 4
Описание: Fit together all the world 4 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Време: 21:33 на 24 Dec 2010
Име: Traversed World 5
Описание: Travel all the way across World 5.
Време: 23:53 на 24 Dec 2010
Име: Solved World 5
Описание: Fit together all the world 5 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Време: 23:53 на 24 Dec 2010
Име: Traversed World 6
Описание: Travel all the way across World 6.
Време: 18:37 на 27 Dec 2010
Име: Solved World 6
Описание: Fit together all the world 6 puzzle pieces and align the puzzle in its frame.
Време: 18:37 на 27 Dec 2010
Име: Closure
Описание: Complete the game.
Време: 18:58 на 27 Dec 2010
Име: Speed Run
Описание: Complete a full speed run, beating the challenge time.
Време: 22:48 на 14 Mar 2011

List
Stories