Defender's Quest: Valley of the Forgotten Stats
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Indie RPG Strategy
Степен на сложност: 6/10
Брой постижения/трофеи: 30
Отключени: 30
Процент: 100%
Завършена номер: 140
Отнето време: 3 дни 1 час 57 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: You Can't Control Me!
Описание: Visit the controls menu (options->controls)
Време: 20:31 на 16 Dec 2012
Име: All Access
Описание: Visit the accessibility menu (options->accessibility)
Време: 20:31 на 16 Dec 2012
Име: Hit the Books
Описание: Visit the tips menu (overworld->tips)
Време: 20:40 на 16 Dec 2012
Име: Precision Targeting
Описание: Use an advanced targeting option
Време: 20:55 на 16 Dec 2012
Име: I've Got the Power!
Описание: In battle, boost a character to the max boost level
Време: 21:10 на 16 Dec 2012
Име: Intro to Library Science
Описание: Level your Librarian up to LVL 10
Време: 21:19 на 16 Dec 2012
Име: My Own Personal Army
Описание: Unlock all 6 character classes (not counting Librarian)
Време: 21:24 на 16 Dec 2012
Име: You get a Gold Star!
Описание: Beat any level on Extreme.
Време: 21:40 на 16 Dec 2012
Име: Mad Skills
Описание: Unlock a level 20 skill
Време: 22:03 на 16 Dec 2012
Име: Intermediate Librariology
Описание: Level your Librarian up to LVL 25
Време: 22:48 на 16 Dec 2012
Име: A Winner is You!
Описание: Complete the standard game
Време: 23:12 на 16 Dec 2012
Име: Hero Mode
Описание: Beat the standard game without any generic recruits
Време: 23:12 на 16 Dec 2012
Име: Advanced Librarophysics
Описание: Level your Librarian up to LVL 40
Време: 22:47 на 17 Dec 2012
Име: No Loose Ends
Описание: Beat all side quests in new game+
Време: 00:09 на 18 Dec 2012
Име: A Winner+ is You!
Описание: Complete the game in new game+
Време: 00:38 на 18 Dec 2012
Име: Hero Mode+
Описание: Beat the game in new game+ without any generic recruits
Време: 00:38 на 18 Dec 2012
Име: Book Worm
Описание: Earn all the books from bonus challenges in the standard game
Време: 20:33 на 18 Dec 2012
Име: Swiss Army Sword
Описание: Earn all the unique weapons in the standard game
Време: 20:38 на 18 Dec 2012
Име: Elite Libraromancy
Описание: Level your Librarian up to LVL 60
Време: 21:14 на 18 Dec 2012
Име: Hero Mode++
Описание: Earn 180 gold stars without any generic recruits. For your sanity, we recommend increasing XP gains to 300% in the options menu!
Време: 21:53 на 18 Dec 2012
Име: Swiss Army Breastplate
Описание: Earn all the unique armor in the standard game
Време: 14:50 на 19 Dec 2012
Име: Sheep Slayer
Описание: Defeat the Super Sheep in the standard game
Време: 14:50 на 19 Dec 2012
Име: Endurance
Описание: Reach wave 100 on Endless Challenge 2 in the standard game
Време: 17:30 на 19 Dec 2012
Име: Completionist
Описание: Earn 201 Blue Stars
Време: 18:25 на 19 Dec 2012
Име: Ultra Sheep Slayer
Описание: Defeat the Super Sheep in new game+
Време: 21:10 на 19 Dec 2012
Име: Big Box o' Killing-Stuff
Описание: Upgrade all the unique weapons in new game+
Време: 21:11 на 19 Dec 2012
Име: Super Completionist
Описание: Earn 201 Gold Stars
Време: 21:27 на 19 Dec 2012
Име: Big Box o' Not-Dying
Описание: Upgrade all the unique armor in new game+
Време: 21:27 на 19 Dec 2012
Име: Book Dragon
Описание: Earn all the books from bonus challenges in new game+
Време: 22:28 на 19 Dec 2012
Име: Marathon
Описание: Reach wave 100 on Endless Challenge 2 in new game+
Време: 22:28 на 19 Dec 2012

List
Stories