AZMD! Scorepocalypse
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie
Степен на сложност: 7/10
Брой постижения/трофеи: 16
Отключени: 16
Процент: 100%
Завършена номер: 134
Отнето време: 2 часа 14 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Town Square Bronze Medal
Описание: Achieve a Bronze Medal on Town Square
Време: 19:18 на 22 Nov 2012
Име: Mall Bronze Medal
Описание: Achieve a Bronze Medal on Mall
Време: 19:54 на 22 Nov 2012
Име: Mall Silver Medal
Описание: Achieve a Silver Medal on Mall
Време: 19:59 на 22 Nov 2012
Име: Mall Gold Medal
Описание: Achieve a Gold Medal on Mall
Време: 20:04 на 22 Nov 2012
Име: Mall Dev Medal
Описание: Beat the developer at their own game on Mall!
Време: 20:30 на 22 Nov 2012
Име: Town Square Silver Medal
Описание: Achieve a Silver Medal on Town Square
Време: 20:41 на 22 Nov 2012
Име: Town Square Gold Medal
Описание: Achieve a Gold Medal on Town Square
Време: 20:45 на 22 Nov 2012
Име: Town Square Dev Medal
Описание: Beat the developer at their own game on Town Square!
Време: 20:51 на 22 Nov 2012
Име: Suburbia Bronze Medal
Описание: Achieve a Bronze Medal on Suburbia
Време: 20:58 на 22 Nov 2012
Име: Suburbia Silver Medal
Описание: Achieve a Silver Medal on Suburbia
Време: 21:02 на 22 Nov 2012
Име: Suburbia Gold Medal
Описание: Achieve a Gold Medal on Suburbia
Време: 21:03 на 22 Nov 2012
Име: Suburbia Dev Medal
Описание: Beat the developer at their own game on Suburbia!
Време: 21:06 на 22 Nov 2012
Име: Graveyard Bronze Medal
Описание: Achieve a Bronze Medal on Graveyard
Време: 21:24 на 22 Nov 2012
Име: Graveyard Silver Medal
Описание: Achieve a Silver Medal on Graveyard
Време: 21:27 на 22 Nov 2012
Име: Graveyard Gold Medal
Описание: Achieve a Gold Medal on Graveyard
Време: 21:30 на 22 Nov 2012
Име: Graveyard Dev Medal
Описание: Beat the developer at their own game on Graveyard!
Време: 21:33 на 22 Nov 2012

List
Stories