Dead Horde
Основна информация


Година на издаване: 2011
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Indie
Степен на сложност: 6/10
Брой постижения/трофеи: 28
Отключени: 28
Процент: 100%
Завършена номер: 319
Отнето време: 1 година 9 месеца 8 дни 19 часа

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Rookie
Описание: Kill 10 mutants
Време: 13:33 на 4 Nov 2012
Име: Award Winner
Описание: Bonus multiplier reached 10
Време: 13:36 на 4 Nov 2012
Име: Don't get hurt!
Описание: Bonus multiplier reached 50
Време: 13:40 на 4 Nov 2012
Име: Factory
Описание: Finish the map Factory
Време: 14:10 на 4 Nov 2012
Име: Depot
Описание: Finish the map Depot
Време: 10:54 на 7 Aug 2014
Име: Village
Описание: Finish the map Village
Време: 11:02 на 7 Aug 2014
Име: Speedrun
Описание: Finish a mission in less than 12 minutes
Време: 11:02 на 7 Aug 2014
Име: Amorer
Описание: Upgrade the assault rifle to the max in the campaign
Време: 11:04 на 7 Aug 2014
Име: RIP
Описание: Died 10x
Време: 11:17 на 7 Aug 2014
Име: Harbor
Описание: Finish the map Harbor
Време: 11:21 на 7 Aug 2014
Име: Skilled
Описание: Kill 1000 mutants
Време: 11:40 на 7 Aug 2014
Име: Town
Описание: Finish the map Town
Време: 11:53 на 7 Aug 2014
Име: Airport
Описание: Finish the map Airport
Време: 12:23 на 7 Aug 2014
Име: Grenadier
Описание: Purchase all grenade types in the campaign
Време: 13:06 на 7 Aug 2014
Име: Highway
Описание: Finish the map Highway
Време: 13:13 на 7 Aug 2014
Име: Arsenal
Описание: Purchase all weapons in the campaign
Време: 13:14 на 7 Aug 2014
Име: Military Base
Описание: Finish the map Military Base
Време: 13:23 на 7 Aug 2014
Име: Self-made Millionaire
Описание: Pickup 21 money packs
Време: 13:34 на 7 Aug 2014
Име: Junk Yard
Описание: Finish the map Junk Yard
Време: 14:02 на 7 Aug 2014
Име: Easy
Описание: Finish the campaign in Easy
Време: 14:02 на 7 Aug 2014
Име: Elite Killer
Описание: Bonus multiplier reached 100
Време: 15:49 на 7 Aug 2014
Име: Normal
Описание: Finish the campaign in Normal
Време: 00:36 на 8 Aug 2014
Име: Immortal
Описание: Finish one mission in difficulty hard without being killed
Време: 08:51 на 8 Aug 2014
Име: Stay lying down
Описание: Died 50x
Време: 10:31 на 8 Aug 2014
Име: Hard
Описание: Finish the campaign in Hard
Време: 11:59 на 8 Aug 2014
Име: Expert
Описание: Kill 5000 mutants
Време: 12:19 на 8 Aug 2014
Име: Insane!
Описание: Finish the campaign in Insane
Време: 13:30 на 9 Aug 2014
Име: Specialist
Описание: Kill 10000 mutants
Време: 10:28 на 10 Aug 2014

List
Stories