Adam's Venture Episode 3: Revelations
Основна информация


Година на издаване: 2011
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Action Adventure Indie
Степен на сложност: 1/10
Брой постижения/трофеи: 15
Отключени: 15
Процент: 100%
Завършена номер: 143
Отнето време: 1 час 34 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: And so the journey begins… AGAIN!
Описание: That's amazing! you actually started the game!
Време: 11:47 на 22 Dec 2012
Име: Master of the books
Описание: Find yourself a book
Време: 12:23 на 22 Dec 2012
Име: All roads lead to Luz
Описание: North, West, Luz tha best
Време: 12:23 на 22 Dec 2012
Име: Mechanical man
Описание: Fix that car!
Време: 12:25 на 22 Dec 2012
Име: Scarecrow
Описание: Scaring the birds!
Време: 12:32 на 22 Dec 2012
Име: Windmill
Описание: Little wind mill, say it aint so...
Време: 12:34 на 22 Dec 2012
Име: Globetrotters Part deux
Описание: #Spinning!
Време: 12:35 на 22 Dec 2012
Име: Here boy!
Описание: Digging up the dog
Време: 12:44 на 22 Dec 2012
Име: Close but no cookie
Описание: Gravedigger!
Време: 12:47 на 22 Dec 2012
Име: Indiana Adam
Описание: And the temple of Solomon
Време: 12:50 на 22 Dec 2012
Име: Got Ya!
Описание: #Winning
Време: 13:05 на 22 Dec 2012
Име: The End
Описание: End of the Trilogy
Време: 13:05 на 22 Dec 2012
Име: Full game
Описание: Adam's Venture addict part 3
Време: 13:07 на 22 Dec 2012
Име: Globetrotters
Описание: Spin that globe!
Време: 13:09 на 22 Dec 2012
Име: Lightswitch master
Описание: On, off, on, off, on, off....
Време: 13:22 на 22 Dec 2012

List
Stories