Cubemen
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: Steam (PC)
Жанрове: Indie Strategy
Степен на сложност: 3/10
Брой постижения/трофеи: 44
Отключени: 44
Процент: 100%
Завършена номер: 100
Отнето време: 25 дни 13 часа 12 минути

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: HOT SHOT
Описание: First time you earn a 2x Multiplier
Време: 20:25 на 16 Jul 2012
Име: CUBEMAN
Описание: Earn 50 Cubes
Време: 20:25 на 16 Jul 2012
Име: HUNTER
Описание: Kill 25 Enemy Cubemen
Време: 20:25 на 16 Jul 2012
Име: SUPER SHOT
Описание: First time you earn a 4x Multiplier
Време: 20:26 на 16 Jul 2012
Име: CUBEISM
Описание: Earn 150 Cubes
Време: 20:26 на 16 Jul 2012
Име: THUMPER
Описание: First time you earn a Platinum Medal
Време: 20:27 на 16 Jul 2012
Име: MAESTRO
Описание: First time you win a Defense Game
Време: 20:27 на 16 Jul 2012
Име: CUBEIST
Описание: Earn 500 Cubes
Време: 20:32 на 16 Jul 2012
Име: MARKSMAN
Описание: Kill 250 Enemy Cubemen
Време: 20:40 на 16 Jul 2012
Име: STOREMAN
Описание: Buy 50 Cubemen
Време: 20:41 на 16 Jul 2012
Име: CUBE MOGAL
Описание: Earn 1,500 Cubes
Време: 21:32 на 24 Jul 2012
Име: BLASTER
Описание: First time you earn a 5x Multiplier
Време: 21:37 на 24 Jul 2012
Име: SUPER BLASTER
Описание: First time you earn a 7x Multiplier
Време: 21:38 на 24 Jul 2012
Име: DESTROYER
Описание: First time you earn a 10x Multiplier
Време: 21:40 на 24 Jul 2012
Име: IRONHIDE
Описание: First time you earn a Gold Medal
Време: 21:43 на 24 Jul 2012
Име: MEDAL MASTER
Описание: Earn 5x Platinum Medals
Време: 21:52 на 24 Jul 2012
Име: QUATERMASTER
Описание: Buy 150 Cubemen
Време: 19:48 на 25 Jul 2012
Име: CUBE MASTER
Описание: Earn 5,000 Cubes
Време: 20:01 на 25 Jul 2012
Име: HITMAN
Описание: Kill 1,500 Enemy Cubemen
Време: 20:05 на 25 Jul 2012
Име: PICKUP MAN
Описание: Collect 10 Bonuses
Време: 20:11 на 25 Jul 2012
Име: CUBE MASTER 10k
Описание: Earn 10,000 Cubes
Време: 20:49 на 25 Jul 2012
Име: SCOUT
Описание: First time you earn a Bronze Medal
Време: 11:31 на 4 Aug 2012
Име: Q.MASTER PRO
Описание: Buy 500 Cubemen
Време: 11:34 на 4 Aug 2012
Име: TROOPER
Описание: First time you earn a Silver Medal
Време: 11:37 на 4 Aug 2012
Име: PICKUP ARTIST
Описание: Collect 50 Bonuses
Време: 11:47 на 4 Aug 2012
Име: PICKUP DESTROYER
Описание: Collect 20 Destroy Bonuses
Време: 11:49 на 4 Aug 2012
Име: PICKUP FREEZER
Описание: Collect 20 Freeze Bonuses
Време: 12:06 на 4 Aug 2012
Име: SPEARHEAD
Описание: Kill 5,000 Enemy Cubemen
Време: 12:13 на 4 Aug 2012
Име: PICKUP HEALER
Описание: Collect 20 Heal Bonuses
Време: 12:14 на 4 Aug 2012
Име: Q.MASTER ELITE
Описание: Buy 900 Cubemen
Време: 20:45 на 9 Aug 2012
Име: CUBE MASTER 25k
Описание: Earn 25,000 Cubes
Време: 20:52 на 9 Aug 2012
Име: PICKUP MASTER
Описание: Collect 100 Bonuses
Време: 21:00 на 9 Aug 2012
Име: SKIR-MAESTRO
Описание: First time you win a Skirmish Game
Време: 21:14 на 9 Aug 2012
Име: INDIE MAYHEM-MAESTRO
Описание: First time you win an Individual Mayhem game
Време: 21:19 на 9 Aug 2012
Име: TEAM MAYHEM-MAESTRO
Описание: First time you win a Team Mayhem game
Време: 21:23 на 9 Aug 2012
Име: BULLDOZER
Описание: Kill 10,000 Enemy Cubemen
Време: 23:43 на 9 Aug 2012
Име: BONUS DESTROYER
Описание: Collect 50 Destroy Bonuses
Време: 23:43 на 9 Aug 2012
Име: BONUS FREEZER
Описание: Collect 50 Freeze Bonuses
Време: 00:00 на 10 Aug 2012
Име: PICKUP ALMIGHTY
Описание: Collect 150 Bonuses
Време: 00:01 на 10 Aug 2012
Име: CUBEMEN MASTER
Описание: Play & Win all Defense Levels
Време: 00:24 на 10 Aug 2012
Име: BONUS HEALER
Описание: Collect 50 Heal Bonuses
Време: 00:36 на 10 Aug 2012
Име: CUBE MASTER 50k
Описание: Earn 50,000 Cubes
Време: 19:48 на 10 Aug 2012
Име: CUBE MASTER 90k
Описание: Earn 90,000 Cubes
Време: 00:48 на 11 Aug 2012
Име: WARRIOR LEGEND
Описание: Kill 50,000 Enemy Cubemen
Време: 09:37 на 11 Aug 2012

List
Stories