Devil May Cry HD
Основна информация


Година на издаване: 2012
Платформа: PS3
Жанрове: Action
Степен на сложност: 0/10
Брой постижения/трофеи: 34
Отключени: 26
Процент: 76%

Постижения/Трофеи
Отключени
Име: Arachnophobia
Описание: Survive an encounter with Phantom
Време: 05:15 на 30 Apr 2012
Име: You're No Angel
Описание: Survive an encounter with Nelo Angelo
Време: 05:52 на 30 Apr 2012
Име: Blue Demon
Описание: Complete a Blue Orb
Време: 05:57 на 30 Apr 2012
Име: Squashed Like A Bug
Описание: Defeat Phantom
Време: 07:35 на 30 Apr 2012
Име: Hot As Hell
Описание: Perform an S Rank Combo using Ifrit
Време: 07:53 на 30 Apr 2012
Име: Bird of Prey
Описание: Survive an encounter with Griffon
Време: 08:07 на 30 Apr 2012
Име: Bookworm
Описание: Unlock 50% of all entries for every enemy file in the status menu
Време: 08:18 на 30 Apr 2012
Име: Broken Halo
Описание: Fight Nelo Angelo a second time and prevail
Време: 08:30 на 30 Apr 2012
Име: Cold Turkey
Описание: Fight Griffon a second time and prevail
Време: 08:43 на 30 Apr 2012
Име: Untouchable
Описание: Clear a mission without taking damage
Време: 08:51 на 30 Apr 2012
Име: Smashing Sensation
Описание: Achieve an S Rank on any Mission
Време: 08:51 на 30 Apr 2012
Име: Seeing Red
Описание: Collect 10,000 Red Orbs
Време: 08:51 на 30 Apr 2012
Име: Gun Collector
Описание: Collect all Guns
Време: 09:11 на 30 Apr 2012
Име: Thunderstruck
Описание: Perform an S Rank Combo using Alastor
Време: 09:12 на 30 Apr 2012
Име: Plucked
Описание: Defeat Griffon
Време: 09:16 на 30 Apr 2012
Име: Night Terrors
Описание: Survive an encounter with Nightmare
Време: 10:25 на 30 Apr 2012
Име: Fallen Angel
Описание: Defeat Nelo Angelo
Време: 12:08 на 30 Apr 2012
Име: Good Night
Описание: Fight Nightmare a second time and prevail
Време: 12:21 на 30 Apr 2012
Име: The Nightmare is Over
Описание: Defeat Nightmare
Време: 23:55 на 30 Apr 2012
Име: Table Of Contents
Описание: Unlock every enemy file in the status menu
Време: 00:09 на 1 May 2012
Име: The Devil Went Down To...
Описание: Defeat Mundus
Време: 01:30 на 1 May 2012
Име: Warming Up!
Описание: Finish the game on Normal Mode
Време: 01:48 на 1 May 2012
Име: Blood Flows Red
Описание: Collect 25,000 Red Orbs
Време: 02:25 на 1 May 2012
Име: Can You Keep A Secret?
Описание: Complete a Secret Mission
Време: 03:03 на 1 May 2012
Име: The Devil's In The Details
Описание: Purchase all of Dante's Skills
Време: 00:59 на 5 May 2012
Име: Redemption
Описание: Collect 50,000 Red Orbs
Време: 02:56 на 5 May 2012
Заключени
Име: Platinum Trophy
Описание: Unlock all trophies
Име: Boiling!!
Описание: Finish the Game on Hard Mode
Име: Combustible!!!
Описание: Finish the game on Dante Must Die Mode
Име: The Secret Six
Описание: Complete six Secret Missions
Име: The Secret's Out
Описание: Complete all Secret Missions
Име: I Read You Like A Book
Описание: Unlock all the entries for every enemy file in the status menu
Име: Blue Devil
Описание: Max out the Health Bar
Име: The Devil Made Me Do It
Описание: Finish the game without using any Yellow Orbs

List
Stories